Застраховка за дебитна карта Банка ДСК и Групама

Спокойствие към дебитна карта от Groupama

Финансова защита за теб и твоето семейство
в случай на непредвидени събития

Със застраховка „Спокойствие“ към дебитна карта получаваш финансово обезпечение за теб в случай на неблагоприятни събития с живота и здравето.

Застраховката предоставя също и сигурна защита към банкови дебитни карти и сметки, която покрива финансови загуби при неправомерно използване от трето лице, включително когато картата е инсталирана на смарт-устройство.

Покрити са също всички допълнителни дебитни карти към застрахованата банкова сметка без оскъпяване. Застрахователният договор покрива събития в цял свят.


За кого e тази застраховкa?

Застраховкaта „Спокойствие“ по дебитна карта е предназначена за картодържатели на Банка ДСК - физически лица от 18 до 74 навършени години, титуляри на банкови сметки в лева или евро, по които има издадена дебитна карта на тяхно име.


Как да сключа групова застраховка „Спокойствие към дебитна карта“?

013
1

Избери най-удобния за теб офис на Банка ДСК и го посети

023
2

На място в офиса заяви услугата „Пенсионни фондове и застрахователни продукти“

038
3

Получаваш на момента своята полица на хартиен носителПредимствата за теб: 

  • Финансова подкрепа при настъпило неблагоприятно събитие с живота и здравето в резултат на злополука;

  • Дава сигурност при неправомерно използване на средства от изгубена или открадната банкова карта;

  • Финансова защита при злоупотреби с плащане на електронна карта в смарт устройство;

  • Осигурява защита на всички допълнителни карти без оскъпяване;

  • Активно покритие с гратисен период от 65 дни;

  • Защита в цял свят.


Покрития:

Покритие "Злополука" - 2000 лв.

Смърт в резултат на злополука
Пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука
Временна неработоспособност във връзка с хоспитализация вследствие на злополука*

Покритие "Комфорт" - 1280 лв.

- Неправомерно използване на застрахованата карта след кражба, грабеж или загуба;

- Кражба, грабеж или загуба на изтеглени пари в брой;

- Кражба или загуба на ключове и/или ключове от сейф, и/или лични документи заедно с картата;

- Кражба на мобилен телефон или таблет/ кражба или загуба на портмоне, или чанта заедно със застрахованата карта.

ГОДИШНА ПРЕМИЯ**32,64 лв.
МЕСЕЧНА ПРЕМИЯ**2,72 лв.

*10‰ от 2000 лв. за всеки ден болничен престой, след 3-тия ден до максимум 180 дни. **Посочените премии включват 2% данък, съгл. ЗДЗП. При настъпило събитие смърт или ПНЗА по застраховка "Спокойствие" към кредитна карта и "Спокойствие" към овърдрафт се изплаща обезщетение в размер на използваната сума с максимален лимит до 2000 лв.

Застрахователно обезщетение по финансово покритие Комфорт при „Спокойствие“ по дебитна карта:

Покрит рискМаксимален лимит на застрахователното обезщетение за всяка година

Неправомерно използване на картата от трето лице в резултат на кражба, грабеж или загуба на картата.

А) Възстановяване на сумата на плащанията, извършени с картата и/или изтеглени от АТМ суми в брой;

Б) Разходи и такси за блокиране на картата, разходи за ре-активиране и издаване на нова карта.

300 лв.

(100 лв. за едно застрахователно събитие)

Кражба, грабеж или загуба на изтеглени пари в брой от картодържателя от банкомат на всяка банка.400 лв.

Кражба или загуба на ключове и/или ключове от сейф, и/или документи заедно със застрахованата банкова карта.

А) Разходи за подмяна на откраднати/загубени лични документи;

Б) Разходи за подмяна на откраднати/загубени ключове и/или ключове от сейф.

100 лв.

Кражба на мобилен телефон или таблет заедно със застрахованата банкова карта и кражба или загуба на портмоне или чанта, откраднати или загубени заедно със застрахованата карта.

А) Възстановяване на разходите за телефонни разговори и SMS/MMS, извършени в периода от 48 часа след кражбата на мобилния телефон или таблета, и възстановяване на разходите за нов мобилен телефон или таблет;

Б) Възстановяване на разходите за откраднатите/загубените портмоне и/или чанта заедно със застрахованата карта.

380 лв.

(100 лв. подлимит на общия лимит)

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon