Застраховка при овърдрафт Групама и Банка ДСК

Спокойствие към кредитна услуга Овърдрафт от Groupama

Защити финансово себе си и своето семейство

Със застраховка „Спокойствие“ към кредитна услуга овърдрафт получаваш финансово обезпечение за теб в случай на неблагоприятни събития с живота и здравето.


За кого е тази застраховка?

Застраховка „Спокойствие“ по кредитна услуга овърдрафт е предназначена за кредитополучатели на индивидуалeн oвърдрафт - физически лица от 18 до 74 навършени години.


Как да сключа групова застраховка „Спокойствие към кредитна услуга овърдрафт“?

013
1

Избери най-удобния за теб офис на Банка ДСК и го посети

023
2

На място в офиса заяви услугата „Пенсионни фондове и застрахователни продукти“

038
3

Получаваш на момента своята полица на хартиен носителПредимствата за теб:

  • Финансова подкрепа при настъпило неблагоприятно събитие с живота и здравето в резултат на злополука;

  • Активно покритие с гратисен период от 65 дни;

  • Защита в цял свят.


Покрития:

Покритие "Злополука"

Смърт в резултат на злополука
Пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука
Временна неработоспособност във връзка с хоспитализация вследствие на злополука*

Покритие "Комфорт"

- Неправомерно използване на застрахованата карта след кражба, грабеж или загуба;

- Кражба, грабеж или загуба на изтеглени пари в брой;

- Кражба или загуба на ключове и/или ключове от сейф, и/или лични документи заедно с картата;

- Кражба на мобилен телефон или таблет/ кражба или загуба на портмоне, или чанта заедно със застрахованата карта.

ГОДИШНА ПРЕМИЯ**
МЕСЕЧНА ПРЕМИЯ**1,30 лв.

*При настъпило събитие смърт или ПНЗА по застраховка "Спокойствие" към кредитна карта и "Спокойствие" към овърдрафт се изплаща обезщетение в размер на използваната сума с максимален лимит до 2000 лв. **Посочените премии включват 2% данък, съгл. ЗДЗП.

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon