Допълнителна сигурност за теб и твоето семейство

Застраховка „Моето семейство“ от Groupama

Защита за финансовите ти средства
и допълнителна сигурност за теб

Със застраховка „Моето семейство“ получаваш финансово обезпечение за теб и твоето семейство при настъпване на неблагоприятни събития с живота и здравето. Застраховката е предназначена за физически лица от 18 до 74 навършени години, титуляри на банкови сметки в лева или евро към “Банка ДСК”, както и за членовете на техните семейства.


Как да сключа застраховка "Моето семейство"?

013
1

Избери най-удобния за теб офис на Банка ДСК и го посети

023
2

На място в офиса заяви услугата „Пенсионни фондове и застрахователни продукти“

038
3

Получаваш на момента своята полица на хартиен носителПредимствата за теб:

 • Защитава твоите финансови средства при настъпило събитие с живота и здравето;

 • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод;

 • С една полица могат да бъдат застраховани до 5 лица (вкл. титулярят и членове на семейството му – съпруг(а)/партньор и деца );

 • Богат избор от покрития и застрахователни суми;

 • Активно покритие при гратисен период от 65 дни.Какво е покритието?

Покрити рискове

 

Златна защита

Сребърна защита

 

Застрахователна сума (за едно лице)

Застрахователна сума (за едно лице)

Смърт в резултат на злополука (освен злополука в резултат на ПТП)
10 000,00 лв.
5 000,00 лв.
Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука (освен злополука в резултат на ПТП)
10 000,00 лв.
5 000,00 лв.
Пълна трайна неработоспособност (ПТН) в резултат на злополука (освен злополука в резултат на ПТП)
10 000,00 лв.
5 000,00 лв.
Смърт в резултат на злополука при ПТП
20 000,00 лв.
10 000,00 лв.
Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) при ПТП
20 000,00 лв.
10 000,00 лв.
Пълна трайна неработоспособност (ПТН) в резултат на злополука при ПТП
20 000,00 лв.
10 000,00 лв.
Временна неработоспособност /ВН/ в резултат на злополука над 30 дни, но за не повече от 180 дни
500 лв./на месец
250 лв./на месец
Хоспитализация /X/ в резултат на злополука над 3 дни
40 лв. /ден
20 лв. /ден


  Последни новини

  Свържете се с нас

  Call center Call center

  Обратна връзка

  Ние ще се свържем с Вас

  010 010

  Анкета

  За оценки и препоръки

  012 012

  Намерете офис

  Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

  chatbot icon