empty image

Потребителски кредити от Банка ДСК

Потребителски кредити за финансиране на Вашите планове.

Стандартен потребителски кредит

Можете да финансирате по-голяма покупка на жилище или кола, да извършите належащ ремонт на дома ви, да отидете на почивка или да разполагате със свободни средства за покупка на стоки и заплащане на услуги

Бърз кредит

При спешна нужда от пари. Само с лична карта и пари по сметка до 60 минути

Кредит за клиенти, които превеждат работна заплата по сметка в банката

Ако превеждате работна заплата по сметка в Банката можете да вземете потребителски кредит с обезпечение залог на вземане по сметка

Кредит за пенсионери

Потребителски кредит до 15 000 лева/7 500 евро, предназначен за клиенти, които превеждат пенсия по сметка в банката

Кредит със залог на влог

Обезпечението е Ваш влог/депозит в Банка ДСК и не е необходимо да удостоверявате допълнително Вашите доходи.

Студентски кредит

Предназначен за финансиране на студенти и докторанти за финансиране на целия или на част от периода за обучение. С фиксиран лихвен процент и без такси

Кредит овърдрафт

За допълване на временен недостиг на собствени средства за плащане на задължения - данъци, такси, услуги, покупка на стоки, почивка и други.

Кредит за моряци

Възползвайте се от възможността за допълнителни средства с потребителски кредит за моряци.

Кредит за дентално лечение

Предназначен за финансиране на всички стоматологични процедури и консумативи, предварително планирани или извънредно възникнали по време на лечението.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати