Наемане на сейф

Наемане на сейф

Възможности за наемане на сейф в Банка ДСК

Сейфовете в Обществения трезор служат за съхраняване на пари, ценни книжа, документи, колекционерски сбирки, ръкописи и други. Срок на наемане - от 1 ден до 1 година.

  • Услугата се предоставя на дееспособни физически и юридически български и чуждестранни лица;

  • Сейфовете в Обществения трезор служат за съхраняване на пари,  ценни книжа, документи, колекционерски сбирки, ръкописи и други вещи;

  • Срок за ползване - от едно денонощие до една година;

  • Неограничен достъп в рамките на работното време на Банката

Документи

Банка ДСК сключва договор за наемане на сейф с клиента, като изисквa

  • за физически лица – документ за самоличност;

  • за юридически лица –  съдебна регистрация и/или удостоверение за актуално състояние (за юридически лица, неподлежащи на вписване в Търговския регистър).

Такси и комисионни

  • Наемната цена е в зависимост от размера на сейфа и срока на наемане

  • Наемната цена се заплаща предварително и дава право на определен брой отваряния в рамките на срока, за който е нает сейфа;

  • Наемните цени са индивидуални за всеки Обществен трезор.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намери офис

Виж нашата мрежа от офиси и банкомати