Разплащателни за индивидуални клиенти - Банка ДСК

Запознайте се с възможностите за типовете разплащания за индивидуални клиенти - сметки, кореспондентски банки, SEPA, чуждестранна валута, OTP Express.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5