Innerpage - L - 1330x503

Видове сметки за индивидуални клиенти от Банка ДСК

Разполагайте с парите си по най-подходящия за Вас начин.

Стандартна разплащателна сметка

Можете да теглите и внасяте пари в брой, да получавате или нареждате безналични преводи или да плащате задълженията си за комунални услуги.

Сметки със специални дебитни карти за деца и юноши

Чрез сметките със специални дебитни карти „ДСК Старт, Тийн, Макс“ младите хора от 7 до 24 годишна възраст могат да получават пари от родителите си, стипендия, издръжка, трудово възнаграждение и др.

Дарителска сметка "ДСК Пулс"

За набиране на средства с благотворителна цел за лечение и свързаната с това лечение издръжка; за подпомагане на деца без родители; за обучение.

Разплащателната сметка с диференцирано олихвяване

Съчетайте удобството с по-високата доходност. Сметката се олихвява в зависимост от сумата, която поддържате в нея.

Платежна сметка за основни операции

За съхранение на парични средства в левове, за изпълнение на платежни операции.

Архив спрени от продажба разплащателни сметки и пакети

Поддържа информация за спрени от продажба разплащателни сметки и пакети

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати