empty image

Платежна сметка за основни операции

Открива се само в лева на всяко местно или чуждестранно лице, което има навършени 18 години.

По платежна сметка за основни операции можете да:

 • внасяте и теглите пари в брой;получавате и нареждате безналични преводи на суми;

 • получавате доходите си;

 • наредите автоматичен трансфер;

 • да ползвате банкова карта;

 • да плащате задължения за данъци, такси, електроенергия, телефон /стационарен и мобилен/, отопление, вода, интернет услуги и други;

 • да ползвате услуги чрез електронно банкиране.

 • Към сметката за основни операции могат да бъдат сключени допълнително договори за дебитна карта и да бъдат предоставяни услуги чрез електронно банкиране, предвидени по вид и функционалност в съответния договор.

  По платежна сметка за основни операции не се предоставя кредит овърдрафт.

Предимства (only for admin)

Какви са Вашите предимства?

 • Можете да се разпореждате със сметката си във всяко поделение на банката;

 • Пестите време и нерви за плащане на задълженията си за комунални услуги и др.;

 • Практичен начин да получавате и управлявате доходите си;

 • Погасявате кредитите си и превеждате суми по други сметки, открити в банката, без да е необходимо Вашето присъствие;

 • Сигурност – зад сумите по Вашата сметка стои Банката с най–дългогодишни традиции в България.

Какво трябва да направя?

За да си откриете платежна сметка за основни операции, посетете най-удобния за Вас клон на Банката. Не се изисква минимална сума за откриване на сметката.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Такси и лихви (only for admin)

Такси и лихвени проценти

Такси съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК.Други продукти

Стандартна разплащателна сметка

Можете да теглите и внасяте пари в брой, да получавате или нареждате безналични преводи или да плащате задълженията си за комунални услуги.

Разплащателната сметка с диференцирано олихвяване

Съчетайте удобството с по-високата доходност

Дарителска сметка "ДСК Пулс"

За набиране на средства с благотворителна цел за лечение и свързаната с това лечение издръжка; за подпомагане на деца без родители; за обучение.

Платежна сметка за основни операции

За съхранение на парични средства в левове, за изпълнение на платежни операции.

Сметки със специални дебитни карти за деца и юноши

Чрез сметките със специални дебитни карти „ДСК Старт, Тийн, Макс“ младите хора от 7 до 24 годишна възраст могат да получават пари от родителите си, стипендия, издръжка, трудово възнаграждение и др.

Архив

Поддържа информация за спрени от продажба разплащателни сметки и пакети

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon