empty image

Сметки със специални дебитни карти за деца и юноши

Чрез сметките със специални дебитни карти „ДСК Старт“ и „ДСК Тийн“ за деца и младежи от 7 до 18 години

Какво представлява?

Децата от 7 до 18 годишна възраст могат да теглят джобните си пари от банкомат.

Предимства (only for admin)
  • Сметка ДСК Старт е за деца от 7 до 14 години

  • Сметка ДСК Тийн е за непълнолетни лица от 14 до 18 години

Чрез сметките със специални дебитни карти ДСК Старт и ДСК Тийн младите хора от 7 до 18-годишна възраст могат да получават пари от родителите си, стипендия, издръжка, трудово възнаграждение и др.

Какви са твоите предимства?

  • Децата от 7 до 14 годишна възраст могат да придобият първоначални банкови и финансови познания и да се научат да пестят

  • Учениците от 14 до 18 години могат да извършват банкови операции по сметката си, което развива финансовата им култура

  • Родителите могат да управляват джобните пари на детето си, а когато то не е при тях, могат да му преведат пари, до които то има незабавен достъп

Какво трябва да направя?

Сметка със специална дебитна карта ДСК Старт и ДСК Тийн може да се открие във всеки офис на банката.

  • Сметка ДСК Старт се открива на името на законния представител (родител или настойник) на малолетното дете, който определя банковата карта да се издаде на името на детето и лимита, до който детето може самостоятелно да тегли суми с картата;

  • Сметка ДСК Тийн се открива на името на непълнолетното дете със съгласието на неговия родител или попечител.

Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на влог при обявените от банката условия, вкл. начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.

Лихвен бюлетин

Такси съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК.

Име на продукт 

Лихвени проценти на годишна база:

ВалутаBGN
ДСК Старт 
Олихвяване, независимо от остатъка0,00%
ДСК Тийн  
Олихвяване, независимо от остатъка0,00%


Други продукти

Стандартна разплащателна сметка

Можеш да теглиш и внасяш пари в брой, да получаваш или нареждаш безналични преводи или да плащаш задълженията си за комунални услуги.

Дарителска сметка "ДСК Пулс"

За набиране на средства с благотворителна цел за лечение и свързаната с това лечение издръжка; за подпомагане на деца без родители; за обучение.

Платежна сметка за основни операции

За съхранение на парични средства в левове, за изпълнение на платежни операции.

Сметки със специални дебитни карти за деца и юноши

Чрез сметките със специални дебитни карти „ДСК Старт“ и „ДСК Тийн“ младите хора от 7 до 18 годишна възраст могат да получават пари от родителите си, стипендия, издръжка, трудово възнаграждение и др.

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon