empty image

Стандартна разплащателна сметка

Удобен и сигурен начин да се разпореждаш с парите си.

Вашите предимства (only for admin)

Какво представлява?

В Банка ДСК може да си откриеш разплащателна сметка в лева, евро, щатски долари, британски паунди, швейцарски франкове, канадски долари, шведски крони, унгарски форинти, румънски леи, японски йени, руски рубли и турски лири:

По разплащателната сметка можеш да:        

 • внасяш и теглиш пари в брой - услугата е достъпна за теглене в лева, евро, щатски долари, британски паунди и швейцарски франкове;

 • получаваш и нареждаш безналични преводи на суми;

 • получаваш дохода си;

 • наредиш автоматичен трансфер на суми по други сметки, открити в банката, включително за погасяване на кредити;

 • ползваш банкова карта, ако сметката ти е открита в лева, евро или щатски долари;

 • ползваш кредит - овърдрафт, ако сметката ти е открита в лева или евро;

 • ползваш услуги чрез електронно банкиране.

 • да плащаш твоите и/или на трети лица задължения за данъци, такси, електроенергия, телефон /стационарен и мобилен/, отопление, вода, интернет услуги и други - чрез разплащателната сметка в лева;

Какви са твоите предимства?

 • Разпореждаш се със сметката си във всеки офис на банката;

 • Спестяваш време за плащане на задълженията си за комунални услуги и др.;

 • Ползваш кредит при преференциални условия в определени от банката случаи;

 • Погасяваш кредитите си и превеждате суми по други сметки, открити в банката, без да е необходимо присъствие ти.

 • Сигурност за твоите средства.

Какво трябва да направя?

Разплащателна сметка може да си откриете във всеки офис на банката. За да ползваш разплащателна сметка, трябва да си навършили 18 години.

Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на влог при обявените от Банката условия, включително начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.

Такси съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК.

Лихвени проценти на годишна база:

СТАНДАРТНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА
BGN EUR USD
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
GBP CHF CAD
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка  0,00%
SEK HUF RON
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
JPY RUB TRY
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%

Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на влог при обявените от Банката условия, включително начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.


Други продукти

Стандартна разплащателна сметка

Можеш да теглиш и внасяш пари в брой, да получаваш или нареждаш безналични преводи или да плащаш задълженията си за комунални услуги.

Дарителска сметка "ДСК Пулс"

За набиране на средства с благотворителна цел за лечение и свързаната с това лечение издръжка; за подпомагане на деца без родители; за обучение.

Платежна сметка за основни операции

За съхранение на парични средства в левове, за изпълнение на платежни операции.

Сметки със специални дебитни карти за деца и юноши

Чрез сметките със специални дебитни карти „ДСК Старт“ и „ДСК Тийн“ младите хора от 7 до 18 годишна възраст могат да получават пари от родителите си, стипендия, издръжка, трудово възнаграждение и др.

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon