empty image

Стандартна разплащателна сметка

Удобен и сигурен начин да се разпореждате с парите си.

Вашите предимства (only for admin)

Какво представлява?

В Банка ДСК може да си откриете разплащателна сметка в лева, евро, щатски долари, британски паунди, швейцарски франкове, канадски долари, шведски крони, унгарски форинти, румънски леи, японски йени, руски рубли и турски лири:

По разплащателната сметка можете да:        

 • внасяте и теглите пари в брой - услугата е достъпна за теглене в лева, евро, щатски долари, британски паунди и швейцарски франкове;

 • получавате и нареждате безналични преводи на суми;

 • получавате доходите си;

 • наредите автоматичен трансфер на суми по други сметки, открити в банката, включително за погасяване на кредити;

 • ползвате банкова карта, ако сметката Ви е открита в лева, евро или щатски долари;

 • ползвате кредит - овърдрафт, ако сметката Ви е открита в лева или евро;

 • ползвате услуги чрез електронно банкиране.

 • да плащате Ваши и/или на трети лица задължения за данъци, такси, електроенергия, телефон /стационарен и мобилен/, отопление, вода, интернет услуги и други - чрез разплащателната сметка в лева;

Какви са Вашите предимства?

 • Разпореждате се със сметката си във всеки офис на банката;

 • Спестявате време за плащане на задълженията си за комунални услуги и др.;

 • Ползвате кредит при преференциални условия в определени от банката случаи;
 • Погасявате кредитите си и превеждате суми по други сметки, открити в банката, без да е необходимо Вашето присъствие.

 • Сигурност за Вашите средства.

Какво трябва да направя?

Разплащателна сметка може да си откриете във всеки офис на банката. За да ползвате разплащателна сметка, Вие трябва да сте навършили 18 години.

Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на влог при обявените от Банката условия, включително начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.

Такси съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК.

Лихвени проценти на годишна база:

СТАНДАРТНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА
BGN EUR USD
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
GBP CHF CAD
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка  0,00%
SEK HUF RON
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
JPY RUB TRY
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%

Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на влог при обявените от Банката условия, включително начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.


Други продукти

Стандартна разплащателна сметка

Можете да теглите и внасяте пари в брой, да получавате или нареждате безналични преводи или да плащате задълженията си за комунални услуги.

Разплащателната сметка с диференцирано олихвяване

Съчетайте удобството с по-високата доходност

Дарителска сметка "ДСК Пулс"

За набиране на средства с благотворителна цел за лечение и свързаната с това лечение издръжка; за подпомагане на деца без родители; за обучение.

Платежна сметка за основни операции

За съхранение на парични средства в левове, за изпълнение на платежни операции.

Сметки със специални дебитни карти за деца и юноши

Чрез сметките със специални дебитни карти „ДСК Старт, Тийн, Макс“ младите хора от 7 до 24 годишна възраст могат да получават пари от родителите си, стипендия, издръжка, трудово възнаграждение и др.

Архив

Поддържа информация за спрени от продажба разплащателни сметки и пакети

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon