empty image

Стандартна разплащателна сметка

Удобен и сигурен начин да се разпореждате с парите си.

За да ползвате разплащателна сметка, Вие трябва да сте навършили 18 години.

Предимства (only for admin)

Какво представлява?

В Банка ДСК може да си откриете разплащателна сметка в лева, евро, щатски долари, британски паунди, швейцарски франкове, канадски долари, шведски крони, унгарски форинти, румънски леи, японски йени, руски рубли и турски лири:

По разплащателната сметка можете да:        

 • внасяте и теглите пари в брой - услугата е достъпна за теглене в лева, евро, щатски долари, британски паунди и швейцарски франкове;

 • получавате и нареждате безналични преводи на суми;

 • получавате доходите си;

 • наредите автоматичен трансфер на суми по други сметки, открити в банката, включително за погасяване на кредити;

 • ползвате банкова карта, ако сметката Ви е открита в лева, евро или щатски долари;

 • ползвате кредит - овърдрафт, ако сметката Ви е открита в лева или евро;

 • ползвате услуги чрез електронно банкиране.

 • да плащате Ваши и/или на трети лица задължения за данъци, такси, електроенергия, телефон /стационарен и мобилен/, отопление, вода, интернет услуги и други - чрез разплащателната сметка в лева;

Какви са Вашите предимства?

 • Разпореждате се със сметката си във всяко поделение на банката;

 • Пестите време и нерви за плащане на задълженията си за комунални услуги и др.;

 • Практичен начин да получавате и управлявате доходите си;

 • Ползвате кредит при преференциални условия в определени от Банката случаи;

 • Погасявате кредитите си и превеждате суми по други сметки, открити в банката, без да е необходимо Вашето присъствие.

 • Сигурност – зад сумите по Вашата сметка стои банката с най–дългогодишни традиции в България

Какво трябва да направя?

Разплащателна сметка може да си откриете във всяко поделение на Банката.

Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на влог при обявените от Банката условия, включително начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.

Такси съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК.

Лихвени проценти на годишна база:

СТАНДАРТНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА
BGN EUR USD
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
GBP CHF CAD
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка  0,00%
SEK HUF RON
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
JPY RUB TRY
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%

Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на влог при обявените от Банката условия, включително начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.


Други продукти

Стандартна разплащателна сметка

Можете да теглите и внасяте пари в брой, да получавате или нареждате безналични преводи или да плащате задълженията си за комунални услуги.

Разплащателната сметка с диференцирано олихвяване

Съчетайте удобството с по-високата доходност

Дарителска сметка "ДСК Пулс"

За набиране на средства с благотворителна цел за лечение и свързаната с това лечение издръжка; за подпомагане на деца без родители; за обучение.

Платежна сметка за основни операции

За съхранение на парични средства в левове, за изпълнение на платежни операции.

Сметки със специални дебитни карти за деца и юноши

Чрез сметките със специални дебитни карти „ДСК Старт, Тийн, Макс“ младите хора от 7 до 24 годишна възраст могат да получават пари от родителите си, стипендия, издръжка, трудово възнаграждение и др.

Архив

Поддържа информация за спрени от продажба разплащателни сметки и пакети

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon