empty image

Стандартна разплащателна сметка

Можете да теглите и внасяте пари в брой, да получавате или нареждате безналични преводи или да плащате задълженията си за комунални услуги.

За да ползвате разплащателна сметка, Вие трябва да сте навършили 18 години.

Предимства (only for admin)

Какво представлява?

В Банка ДСК може да си откриете разплащателна сметка в лева, евро, щатски долари, британски паунди, швейцарски франкове, канадски долари, шведски крони, унгарски форинти, румънски леи, японски йени, руски рубли и турски лири:

По разплащателната сметка можете да:        

 • внасяте и теглите пари в брой - услугата е достъпна за теглене в лева, евро, щатски долари, британски паунди и швейцарски франкове;

 • получавате и нареждате безналични преводи на суми;

 • получавате доходите си;

 • наредите автоматичен трансфер на суми по други сметки, открити в банката, включително за погасяване на кредити;

 • ползвате банкова карта, ако сметката Ви е открита в лева, евро или щатски долари;

 • ползвате кредит-овърдрафт, ако сметката Ви е открита в лева, евро или щатски долари;

 • ползвате услуги чрез електронно банкиране.

 • да плащате Ваши и/или на трети лица задължения за данъци, такси, електроенергия, телефон /стационарен и мобилен/, отопление, вода, интернет услуги и други - чрез разплащателната сметка в лева;

Какви са Вашите предимства?

 • Разпореждате се със сметката си във всяко поделение на банката;

 • Пестите време и нерви за плащане на задълженията си за комунални услуги и др.;

 • Практичен начин да получавате и управлявате доходите си;

 • Ползвате кредит при преференциални условия в определени от Банката случаи;

 • Погасявате кредитите си и превеждате суми по други сметки, открити в банката, без да е необходимо Вашето присъствие.

 • Сигурност – зад сумите по Вашата сметка стои банката с най–дългогодишни традиции в България

Какво трябва да направя?

Разплащателна сметка може да си откриете във всяко поделение на Банката.

Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на влог при обявените от Банката условия, включително начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.

Такси съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК.

Минимална сума за откриване и лихвени проценти на годишна база:

СТАНДАРТНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА
BGN EUR USD
Минимална сума за откриване 10 Минимална сума за откриване 10 Минимална сума за откриване 10
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
GBP CHF CAD
Минимална сума за откриване 10 Минимална сума за откриване 10 Минимална сума за откриване 10
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка  0,00%
SEK HUF RON
Минимална сума за откриване 100 Минимална сума за откриване 3000 Минимална сума за откриване 40
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
JPY RUB TRY
Минимална сума за откриване 1500 Минимална сума за откриване 500 Минимална сума за откриване 30
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%

Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на влог при обявените от Банката условия, включително начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.

Други продукти

Стандартна разплащателна сметка

Удобен и сигурен начин да се разпореждате с парите си - превеждате суми, погасявате кредити, плащате задълженията си за комунални услуги и много други.

Сметки със специални дебитни карти за деца и юноши

Чрез сметките със специални дебитни карти „ДСК Старт, Тийн, Макс“ младите хора от 7 до 24 годишна възраст могат да получават пари от родителите си, стипендия, издръжка, трудово възнаграждение и др.

Дарителска сметка "ДСК Пулс"

За набиране на средства с благотворителна цел за лечение и свързаната с това лечение издръжка; за подпомагане на деца без родители; за обучение.

Разплащателната сметка с диференцирано олихвяване

Съчетайте удобството с по-високата доходност. Сметката се олихвява в зависимост от сумата, която поддържате в нея.

Платежна сметка за основни операции

За съхранение на парични средства в левове, за изпълнение на платежни операции.

Архив спрени от продажба разплащателни сметки

Поддържа информация за спрени от продажба разплащателни сметки

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати