Стандартна разплащателна сметка

Можете да теглите и внасяте пари в брой, да получавате или нареждате безналични преводи или да плащате задълженията си за комунални услуги.

За да ползвате разплащателна сметка, Вие трябва да сте навършили 18 години.

Какво представлява?

В Банка ДСК може да си откриете разплащателна сметка в лева, евро, щатски долари, британски паунди, швейцарски франкове, канадски долари, шведски крони, унгарски форинти, румънски леи, японски йени, руски рубли и турски лири:

По разплащателната сметка можете да:        

 • внасяте и теглите пари в брой - услугата е достъпна за теглене в лева, евро, щатски долари, британски паунди и швейцарски франкове;
 • получавате и нареждате безналични преводи на суми;
 • получавате доходите си;
 • наредите автоматичен трансфер на суми по други сметки, открити в банката, включително за погасяване на кредити;
 • ползвате банкова карта, ако сметката Ви е открита в лева, евро или щатски долари;
 • ползвате кредит-овърдрафт, ако сметката Ви е открита в лева, евро или щатски долари;
 • ползвате услуги чрез електронно банкиране.
 • да плащате Ваши и/или на трети лица задължения за данъци, такси, електроенергия, телефон /стационарен и мобилен/, отопление, вода, интернет услуги и други - чрез разплащателната сметка в лева;

Какви са Вашите предимства?

 • Разпореждате се със сметката си във всяко поделение на банката;
 • Пестите време и нерви за плащане на задълженията си за комунални услуги и др.;
 • Практичен начин да получавате и управлявате доходите си;
 • Ползвате кредит при преференциални условия в определени от Банката случаи;
 • Погасявате кредитите си и превеждате суми по други сметки, открити в банката, без да е необходимо Вашето присъствие.
 • Сигурност – зад сумите по Вашата сметка стои банката с най–дългогодишни традиции в България

Какво трябва да направя?

Разплащателна сметка може да си откриете във всяко поделение на Банката.

Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на влог при обявените от Банката условия, включително начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.

Такси съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК.

Минимална сума за откриване и лихвени проценти на годишна база:

СТАНДАРТНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА
BGN EUR USD
Минимална сума за откриване 10 Минимална сума за откриване 10 Минимална сума за откриване 10
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
GBP CHF CAD
Минимална сума за откриване 10 Минимална сума за откриване 10 Минимална сума за откриване 10
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка  0,00%
SEK HUF RON
Минимална сума за откриване 100 Минимална сума за откриване 3000 Минимална сума за откриване 40
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
JPY RUB TRY
Минимална сума за откриване 1500 Минимална сума за откриване 500 Минимална сума за откриване 30
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%

Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на влог при обявените от Банката условия, включително начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.

Други разплащания

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5