Банкови продукти и услуги в чуждестранна валута за граждани

БАНКА ДСК предлага на своите клиенти услуга за извършване на трансгранични преводи в над 80 валути, различни от тези, в които банката поддържа кореспондентски сметки. Тези платежни нареждания се изпълняват при следните условия:

 • При предварително известен курс в деня на нареждането и при допълнителна комисионна на чуждестранния кореспондент от 15 евро за транзакция;
 • Услугата се предлага в повече от 80 валути като например - руски рубли, чешки крони, датски крони, турски лири, хонгконгски долари и много др.;
 • Такива платежни нареждания могат да се инициират във всяко поделение на Банка ДСК.

Банката изпълнява нареждания за плащания по сметки в клоновата мрежа на банката, по сметки в други български банки, по сметки в чуждестранни банки от цял свят, съгласно действащото в страната законодателство.

Можете да получавате плащания във валута наредени във ваша полза от други клонове на банката, от други български банки, както и от чуждестранни банки от цял свят.

Банка ДСК посредничи при чекови разплащания в чуждестранна валута - приемане и изпращане за инкасиране на пътнически и поименни чекове.

Банката извършва покупко/продажба на чужда валута срещу лева, както и арбитражни операции от една чужда валута в друга по сметка или на каса.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5