empty image

Архив на спрени от продажба спестовни продукти

Уважаеми клиенти,

Временно са преустановени от продажба следните спестовни продукти:

  • „ДСК Стимул"

  • „ДСК Мотив”

  • „ДСК Стимул Плюс”

  • „ДСК Нов Стимул”

  • „ДСК Стимул Екстра”

  • „ДСК Бъдеще


Спрени от продажба спестовни сметки (договори, сключени с Експресбанк, преди датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК)
  • СПЕСТОВНИ СМЕТКИ в канадски долари, австралийски долари, датски крони, японски йени, норвежки крони, турски лири/ ДЕТСКИ СПЕСТОВНИ СМЕТКИ в лева, евро, щатски долари, британски лири, швейцарски франкове/ СПЕСТОВНИ СМЕТКИ Фамилия в лева, евро, щатски долари, британски лири, швейцарски франкове/ САМОСПЕСТОВНА СМЕТКА в лева, евро, щатски долари, британски лири

  • СПЕСТОВНИ СМЕТКИ Хоризонти/Нови Хоризонти

1. Безсрочна сметка "ДСК Стимул"
Считано от 16.07.2012 г. временно е преустановено откриването на безсрочни сметки ДСК Стимул в BGN, EUR и USD:
Валута BGN EUR USD
За пълнолетни титуляри      
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% 0,00% 0,00%
Допълнителен бонус* 0,001%
при ежедневен остатък 200,00 и над 200,00
0,001%
при ежедневен остатък 100,00 и над 100,00 
0,001% 
при ежедневен остатък 100,00 и над 100,00 
За непълнолетни титуляри      
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%  0,00%  0,00% 
Допълнителен бонус*  0,001%
при ежедневен остатък 100,00 и над 100,00 
0,001%
при ежедневен остатък 50,00 и над 50,00   
0,001%
при ежедневен остатък 50,00 и над 50,00 

*Бонусът важи за текущата календарна година

2.Спестовна сметка "ДСК Мотив" (от 24.06.2019 г. временно е преустановено предлагането на продукта)
BGN EUR USD
От 0.00 до 5 000.00 0,00% От 0.00 до 2 500.00 0,00% От 0.00 до 2 500.00 0,00%
От и над 5 000.01 (за горницата над 5 000) 0,001% От и над 2 500.01 (за горницата над 2 500) 0,001% От и над 2 500.01 (за горницата над 2 500) 0,001%
3. Безсрочна сметка "ДСК Стимул Плюс" (от 24.06.2019 г. временно е преустановено предлагането на продукта)
BGN EUR USD
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
Бонус* при ежедневен остатък
1 000.00 и над 1 000.00
0,001% Бонус* при ежедневен остатък
1 000.00 и над 1 000.00
0,001% Бонус* при ежедневен остатък
1 000.00 и над 1 000.00
0,001%
*Бонусът важи за текущото календарно шестмесечие
4. Безсрочна сметка "ДСК Нов Стимул" (от 24.06.2019г. временно е преустановено предлагането на продукта)
BGN EUR USD
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
Бонус* при ежедневен остатък
800.00 и над 800.00
0,001% Бонус* при ежедневен остатък
800.00 и над 800.00
0,001% Бонус* при ежедневен остатък
800.00 и над 800.00
0,001%
*Бонусът важи за текущото календарно тримесечие
5. Безсрочна сметка "ДСК Стимул Екстра" (от 24.06.2019г. временно е преустановено предлагането на продукта)
BGN EUR USD
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
Бонус* при ежедневен остатък
100 000.00 и над 100 000.00
0,001% Бонус* при ежедневен остатък
100 000.00 и над 100 000.00
0,001% Бонус* при ежедневен остатък
100 000.00 и над 100 000.00
0,001%
*Бонусът важи за текущото календарно четиримесечие
6. Детска спестовна сметка "ДСК Бъдеще" (от 24.06.2019г. временно е преустановено предлагането на продукта)
BGN EUR USD
Възраст на титуляра:   Възраст на титуляра:   Възраст на титуляра:  
до 3 години включително 0,03% до 3 години включително 0,03% до 3 години включително 0,03%
над 3 години до 8 години включително 0,02% над 3 години до 8 години включително 0,02% над 3 години до 8 години включително 0,02%
над 8 години до 13 години включително 0,01% над 8 години до 13 години включително 0,01% над 8 години до 13 години включително 0,01%
над 13 години 0,00% над 13 години 0,00% над 13 години 0,00%

Спрени от продажба спестовни сметки (договори, сключени с Експресбанк, преди датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК)

Спестовни сметки в канадски долари, австралийски долари, датски крони, японски йени, норвежки крони, турски лири/
Детски спестовни сметки в лева, евро,
щатски долари, британски лири, швейцарски франкове/ СПЕСТОВНИ СМЕТКИ Фамилия в лева, евро, щатски долари, британски лири, швейцарски франкове/
Самостоятелна сметка в лева, евро, щатски долари, британски лири
(договори, сключени с Експресбанк, преди датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК)
BGN EUR USD
Олихвяване за суми от и над 30 0,00% Олихвяване за суми от и над 30* 0,00% Олихвяване за суми от и над 30* 0,00%
GBP CHF AUD
Олихвяване за суми от и над 30* 0,00% Олихвяване за суми от и над 30* 0,00% Олихвяване за суми от и над 30 0,00%
CAD DKK JPY
Олихвяване за суми от и над 30 0,00% Олихвяване за суми от и над 30 0,00% Олихвяване за суми от и над 30 0,00%
NOK TRY
Олихвяване за суми от и над 30 0,00% Олихвяване за суми от и над 30 0,00%

* По Детски спестовни сметки се олихвяват суми от и над 15 валутни единици.

СПЕСТОВНИ СМЕТКИ Хоризонти/Нови Хоризонти (договори, сключени с Експресбанк, преди датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК)
BGN EUR USD
Олихвяване за суми от и над 500 0,00% Олихвяване за суми от и над 250 0,00% Олихвяване за суми от и над 250 0,00%
GBP CHF
Олихвяване за суми от и над 250 0,00% Олихвяване за суми от и над 250 0,00%

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon