empty image

Безсрочен влог

Можеш да си откриеш безсрочен влог в лева, щатски долари, евро, британски паунди и швейцарски франкове.

Предимства (only for admin)

Какво представлява?

  • Служи за извършване на платежни операции и за съхранение на пари, които са платими на виждане по всяко време.

  • Можеш да внесеш свободните си средства, да превеждаш цялото или част от трудовото си възнаграждение, пенсия, хонорари и др. на безсрочен влог.

  • При откриване на влог в полза на трето лице, може да поставиш условие за изплащане на сумата

Какви предимства получаваш при ползване на безсрочен влог?

  • Лихвата се добавя към парите ти в края на всяка година или при приключване на влога;

  • С вложените суми може да разполагаш лично или чрез пълномощник по всяко време, във всеки офис на банката;

  • Може да използваш твоя безсрочен влог за обезпечение във всички предвидени от закона случаи;

  • Сигурност - зад сумите по твоя безсрочен влог стои Банката с най-дългогодишни традиции в България.

Къде и как можеш да си откриеш безсрочен влог?

  • В най-близкия и удобен за теб офис на Банка ДСК 

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките  срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Колко ще ти струва?

 

Такси съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК.

Лихвен бюлетин

Безсрочен спестовен влог
ВалутаBGNEURUSDGBPCHF
Олихвяване0,00%
Независимо от остатъка
0,00%
Независимо от остатъка
0,00%
Независимо от остатъка
0,00%
Независимо от остатъка
0,00%
Независимо от остатъка


Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon