empty image

Виртуална спестовна компонента

Онлайн спестовна услуга, достъпна единствено чрез интернет и мобилното банкиране на Банка ДСК.

Чрез ДСК Директ и ДСК Смарт можеш да прехвърляш средства между разплащателна си сметка и виртуалната спестовна компонента само с няколко клика. При необходимост, средствата по Спестовната компонента могат да бъдат прехвърлени по всяко време към разплащателната сметка.

Предимства (only for admin)
 • Изцяло онлайн, без необходимост да посещавате офис на Банката

 • Бързо и лесно онлайн спестяване/теглене

 • Без лимити за суми

 • Без лимити за тегления

 • При прехвърляне към разплащателната ти сметка, средствата са налични веднага

 • Контрол над спестяванията ти по всяко време

Използвайки ДСК Директ и ДСК Смарт, твоите спестявания във виртуалната спестовна компонента могат да бъдат увеличавани с прехвърляне на нови средства или изтегляни обратно в разплащателната ти сметка само с няколко клика. При необходимост, средствата по Спестовната компонента са достъпни да бъдат прехвърлени денонощно към разплащателната ти сметка и налични за използване веднага.

Валута на Виртуалната Спестовна компонента – идентична е с валутата на водещата за електронните канали разплащателната сметка (BGN, EUR, или USD).

Изплащане на лихвата – в края на всяка календарна година. Дължимата лихва се изчислява върху остатъка по Спестовната компонента в края на всеки ден, като условията не се нарушават при многократни операции за теглене/довнасяне, за разлика от срочен депозит.

Довнасяне на суми – допуска се по всяко време онлайн от Водещата разплащателна сметка.

Частично/Пълно теглене – онлайн по всяко време, до изчерпване на наличността.

 • Средствата се прехвърлят по Водещата разплащателна сметка

 • Спестовна компонента с нулев остатък може да бъде захранена отново във всеки следващ ден.

Закриване: Виртуалната спестовна компонента може да бъде закрита предсрочно по всяко време, като средствата от нея се връщат отново в твоята разплащателна сметка.

Какво трябва да направя?

Ако си потребител на ДСК Директ / ДСК Смарт:

 • Влез в интернет банкирането ДСК Директ или в мобилното банкиране DSK Smart

 • За ДСК Директ: От меню „Спестяване“ избери „Зареди спестовна компонента“ и въведи сумата, която би искал да внесеш

 • За DSK Smart: От меню „Преводи“, избереи „Спестяване“ и въведи сумата, която би искал да внесеш

Ако не сте потребител на ДСК Директ / ДСК Смарт:

 • Посети най-удобния за теб клон на Банка ДСК и заяви използването на ДСК Директ;

 • Влез в интернет банкирането ДСК Директ /мобилното банкиране на банката DSK Smart:

  • За ДСК Директ: От меню „Спестяване“ избери „Зареди спестовна компонента“ и въведи сумата, която би искал да внесеш

  • За DSK Smart: От меню „Преводи“, избери „Спестяване“ и въведи сумата, която би искал да внесеш

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките  срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Такси и комисиони

Съгласно тарифата на Банка ДСК

Лихвен бюлетин

Виртуална спестовна компонентаГодишен лихвен процент
ВалутаBGNEURUSD
До 999,990,00% 0,00% 0,00%
От 1 000,00 до 4 999,99 0,01% 0,01% 0,01% 
От 5 000,00 до 24 999,99  0,01% 0,01% 0,02% 
Над 25 000,00 0,01% 0,01% 0,03% 


Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon