empty image

Виртуална спестовна компонента

Онлайн спестовна услуга, достъпна единствено чрез интернет и мобилното банкиране на Банка ДСК.

Чрез ДСК Директ и ДСК Смарт, Вие можете да прехвърляте средства между разплащателна си сметка и виртуалната спестовна компонента само с няколко клика. При необходимост, средствата по Спестовната компонента могат да бъдат прехвърлени по всяко време към разплащателната сметка.

Предимства (only for admin)
 • Изцяло онлайн, без необходимост да посещавате офис на Банката

 • Бързо и лесно онлайн спестяване/теглене

 • Без лимити за суми

 • Без лимити за тегления

 • При прехвърляне към разплащателната Ви сметка, средствата са налични веднага

 • Контрол над спестяванията Ви по всяко време

Използвайки ДСК Директ и ДСК Смарт, Вашите спестявания във виртуалната спестовна компонента могат да бъдат увеличавани с прехвърляне на нови средства или изтегляни обратно в разплащателната ви сметка само с няколко клика. При необходимост, средствата по Спестовната компонента са достъпни да бъдат прехвърлени денонощно към разплащателната Ви сметка и налични за използване веднага.

Валута на Виртуалната Спестовна компонента – идентична е с валутата на водещата за електронните канали разплащателната сметка (BGN, EUR, или USD).

Изплащане на лихвата – в края на всяка календарна година. Дължимата лихва се изчислява върху остатъка по Спестовната компонента в края на всеки ден, като условията не се нарушават при многократни операции за теглене/довнасяне, за разлика от срочен депозит.

Довнасяне на суми – допуска се по всяко време онлайн от Водещата разплащателна сметка.

Частично/Пълно теглене – онлайн по всяко време, до изчерпване на наличността.

 • Средствата се прехвърлят по Водещата разплащателна сметка

 • Спестовна компонента с нулев остатък може да бъде захранена отново във всеки следващ ден.

Закриване: Виртуалната спестовна компонента може да бъде закрита предсрочно по всяко време, като средствата от нея се връщат отново във Вашата разплащателна сметка.

Какво трябва да направя?

Ако сте потребител на ДСК Директ / ДСК Смарт:

 • Влезте в интернет банкирането ДСК Директ или в мобилното банкиране DSK Smart

 • За ДСК Директ: От меню „Спестяване“ изберете „Зареди спестовна компонента“ и въведете сумата, която бихте искали да внесете.

 • За DSK Smart: От меню „Преводи“, изберете „Спестяване“ и въведете сумата, която бихте искали да внесете

Ако не сте потребител на ДСК Директ / ДСК Смарт:

 • Посетете най-удобния за Вас клон на Банка ДСК и заявете използването на ДСК Директ;

 • Влезте в интернет банкирането ДСК Директ /мобилното банкиране на банката DSK Smart:

  • За ДСК Директ: От меню „Спестяване“ изберете „Зареди спестовна компонента“ и въведете сумата, която бихте искали да внесете

  • За DSK Smart: От меню „Преводи“, изберете „Спестяване“ и въведете сумата, която бихте искали да внесете

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките  срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Такси и комисиони

Съгласно тарифата на Банка ДСК

Лихвен бюлетин

Виртуална спестовна компонентаГодишен лихвен процент
ВалутаBGNEURUSD
До 999,990,00% 0,00% 0,00%
От 1 000,00 до 4 999,99 0,01% 0,01% 0,01% 
От 5 000,00 до 24 999,99  0,01% 0,01% 0,02% 
Над 25 000,00 0,01% 0,01% 0,03% 


Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon