Архив срочни депозити

 

Уважаеми клиенти,

временно са преустановени от продажба следните срочни спестовни продукти:
 • Срочен депозит "ДСК Палитра"
 • Срочен депозит "ДСК Спектър"
 • Дългосрочни стандартни депозити
 • Срочен влог „ДСК Резерв“ за срок от 60 месеца
 • Срочен влог „ДСК Везни Плюс“ 
 • Срочен влог "ДСК Везни"
 • Срочен влог "ДСК Ефект"
 • ДСК "Везни Премиум"
 • Срочен влог с нестандартен срок

Актуален лихвен бюлетин можете да видите в таб Лихвен бюлетин.

С Уважение,
Екипът на Банка ДСК

Считано от 03.04.2017 г. е преустановена продажбата на срочен влог „ДСК Везни Премиум“

Срок

6 месеца/12 месеца

При подновяване за суми:

 

От и над BGN 500/ EUR 250

Действащият лихвен процент (включително и промоционален) за съответния матуритет и валута по стандартни срочни влогове на граждани

Съотношение

Лихвена надбавка по срочен влог при инвестиция в договорен фонд

Фонд / Срочен влог

ДСК Стандарт

ДСК Евро Актив

ДСК Имоти

ДСК Баланс

ДСК Растеж

3 / 1

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2 / 1

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1 / 1

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

При предсрочно закриване

Приложимият при предсрочно закриване лихвен процент за съответния матуритет

При подновяване на срока на съществуващи (заварени към 03.04.2017 г.) влогове "ДСК Везни Премиум" се прилагат лихвените проценти, приложими при подновяване на срочните влогове, съответно за 6 и 12 месеца.

Считано от 01.03.2016 г. временно е преустановено предлагането на Срочен влог "ДСК Палитра" в BGN, EUR и USD.

Срок

BGN

EUR

USD

При подновяване за суми:

От и над 1000.00

1-ви месец

0,00%

0,00%

0,01%

2-ри месец

0,00%

0,00%

0,01%

3-ти месец

0,00%

0,00%

0,01%

4-ти месец

 

0,00%

0,00%

0,02%

5-ти месец

0,00%

0,00%

0,02%

6-ти месец

0,01%

0,01%

0,02%

Предсрочно закриване

за непълния лихвен период, лихва не се изплаща

 

Считано от 01.03.2016 г. временно е спряно предлагането на Срочен влог "ДСК Спектър" в BGN, EUR и USD

Лихвени проценти на годишна база:
В BGN, при подновяване за суми от и над 1 000.00 лв.:

Лихвен период

срок

1-ви период

2-ри период

3-ти период

9 месеца

0,00%

0,00%

0,01%

12 месеца

0,00%

0,00%

0,01%

15 месеца

0,00%

0,00%

0,01%

18 месеца

0,00%

0,00%

0,01%

24 месеца

0,00%

0,00%

0,01%

Предсрочно закриване

За непълния лихвен период, лихва не се изплаща


В EUR, при подновяване за суми от и над 1 000.00 EUR:

Лихвен период

срок

1-ви период

2-ри период

3-ти период

9 месеца

0,00%

0,00%

0,01%

12 месеца

0,00%

0,00%

0,01%

15 месеца

0,00%

0,00%

0,01%

18 месеца

0,00%

0,00%

0,01%

24 месеца

0,00%

0,00%

0,01%

Предсрочно закриване

За непълния лихвен период, лихва не се изплаща

 
В USD, при подновяване за суми от и над 1 000.00 USD:

Лихвен период

срок

1-ви период

2-ри период

3-ти период

9 месеца

0,01%

0,02%

0,02%

12 месеца

0,01%

0,02%

0,02%

15 месеца

0,02%

0,03%

0,04%

18 месеца

0,02%

0,03%

0,04%

24месеца

0,02%

0,03%

0,04%

Предсрочно закриване

За непълния лихвен период, лихва не се изплаща

 

Считано от 05.06.2012 г. е спряно предлагането на дългосрочни стандартни депозити за срок от 18, 24, 36 и 60 месеца в BGN, EUR и USD

При подновяване на срока на съществуващи (заварени към 05.06.2012 г.) срочни влогове за срок от 18, 24, 36 и 60 месеца с олихвяване на отделни лихвени периоди се прилагат следните лихвени проценти:

18 месечни депозити

BGN

При подновяване за суми:

От и над 1 000.00

0.00%

При предсрочно закриване

не се изплаща лихва

EUR

При подновяване за суми:

От и над 500.00

0.00%

При предсрочно закриване

не се изплаща лихва

USD

При подновяване за суми:

От и над 500.00

0.03%

При предсрочно закриване

не се изплаща лихва


24 месеца

36 месеца

BGN

При подновяване за суми:

От и над 1000.00

0.00%

0.00%

При предсрочно закриване

не се изплаща лихва

EUR

При подновяване за суми:

От и над 500.00

0.00%

0.00%

При предсрочно закриване

не се изплаща лихва

USD

При подновяване за суми:

От и над 500.00

0.03%

0.03%

При предсрочно закриване

не се изплаща лихва

Считано от 20.10.2014 г. е преустановено предлагането на срочен влог „ДСК Резерв“ за срок от 60 месеца

При подновяване на срока на съществуващи (заварени към 20.10.2014 г.) срочни влогове "ДСК Резерв" за срок 60 месеца се прилагат лихвените проценти, за съответната валута:

Срочен влог "ДСК Резерв": (спрян от 20.10.2014 г.)
BGN
Срок 60 месеца
Минимална сума за откриване 1000
При откриване/подновяване за суми:
От и над 1000.00               0,00%
При предсрочно закриване 0,00%
EUR
Срок 60 месеца
Минимална сума за откриване 1000
При откриване/подновяване за суми:
От и над 1000.00               0,00%
При предсрочно закриване 0,00%
USD
Срок 60 месеца
Минимална сума за откриване 1000
При откриване/подновяване за суми:
От и над 1000.00               0,03%
При предсрочно закриване 0,00%

 

Лихвени проценти на годишна база по срочен влог "ДСК Везни" в BGN, EUR

Считано от 05.06.2012 г. е преустановена продажбата на срочни влогове "ДСК Везни" с матуритет 24, 36 и 60 месеца

При подновяване на срока на съществуващи (заварени към 05.06.2012 г.) влогове "ДСК Везни" за 24, 36 и 60 месеца се прилагат лихвените проценти, приложими при подновяване на  срочните влогове с олихвяване на отделни лихвени периоди, съответно за 24, 36 и 60 месеца.

Считано от 18.05.2015 г. е преустановена продажбата на срочен влог "ДСК Везни" с матуритет 6 и 12 месеца.


При подновяване на срока на съществуващи (заварени към 18.05.2015 г.) влогове "ДСК Везни" за 6 и 12 месеца се прилагат лихвените проценти, приложими при подновяване на стандартни срочните влогове, съответно за 6 и 12 месеца.

Срок

6 месеца/12 месеца/24месеца/36 месеца/60 месеца

При подновяване за суми:

От и над BGN 500/ EUR 250

Действащият стандартен лихвен процент за съответния матуритет, включително диференциран, промоционална лихвена надбавка (при обявена промоционална кампания по срочни влогове с матуритет и валута, съвпадащи с тези на ДСК Везни”)

Съотношение

Лихвена надбавка при инвестиция в договорен фонд

Фонд/Депозит

ДСК Стандарт

ДСК Евро Актив

ДСК Имоти

ДСК Баланс

ДСК Растеж

75%/25%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

50%/50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

25%/75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

При предсрочно закриване

Приложимият при предсрочно закриване лихвен процент за съответния матуритет

Лихвени проценти по срочен влог "ДСК Ефект" в BGN, EUR и USD

Считано от 05.06.2012 г. се преустановява продажбата на срочни влогове "ДСК Ефект" с матуритет 24, 36 и 60 месеца.


При подновяване на срока на съществуващи (заварени към 05.06.2012 г.) влогове "ДСК Ефект" за 24, 36 и 60 месеца се прилагат лихвените проценти, приложими при подновяване на срочните влогове с олихвяване на отделни лихвени периоди, съответно за 24, 36 и 60 месеца.

Считано от 04.01.2016 г. временно е преустановена продажбата на срочен влог "ДСК Ефект" с матуритет 6 и 12 месеца.


При подновяване на срока на съществуващи (заварени към 04.01.2016 г.) влогове "ДСК Ефект" за 6 и 12 месеца се прилагат лихвените проценти, приложими при подновяване на стандартни срочни влогове, съответно за 6 и 12 месеца.

Срок

6 месеца

12 месеца

24месеца

36месеца

60 месеца

При откриване / подновяване за суми:

От и над 1 000,00

Действащият лихвен процент за съответния матуритет, сума и валута

Допълнителен лихвен бонус към действащия стандартен лихвен процент за съответната валута, срок и сума

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

При предсрочно закриване

лихва не сеизплаща

Лихвени проценти по срочен влог „ДСК Везни Плюс“ в BGN и EUR

Считано от 20.10.2014 г. е преустановено предлагането на срочен влог „ДСК Везни Плюс“ за срок от 60 месеца


При подновяване на срока на съществуващи (заварени към 20.10.2014 г.) влогове "ДСК Везни Плюс" за 60 месеца се прилагат лихвените проценти, приложими при подновяване на срочните влогове

Считано от 18.05.2015 г. е преустановена продажбата на срочен влог "ДСК Везни Плюс" за срок от 18 и 24 месеца.

При подновяване на срока на съществуващи (заварени към 18.05.2015 г.) влогове "ДСК Везни Плюс" за 18 и 24 месеца се прилагат лихвените проценти, приложими при подновяване на срочните влогове "ДСК Резерв" за съответния срок.

Срок

18 месеца/24 месеца/60 месеца

При откриване/подновяване за суми:

От и над BGN 500/ EUR 250

Действащият лихвен процент по срочен влог "ДСК Резерв" за съответния срок и валута

Съотношение

Лихвена надбавка при инвестиция в договорен фонд

Фонд/Депозит

ДСК Стандарт

ДСК Евро Актив

ДСК Имоти

ДСК Баланс

ДСК Растеж

75%/25%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

50%/50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

25%/75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

При предсрочно закриване

0,00%


Други срочни депозити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5