empty image

Архив спрени от продажба срочни депозити

Информация за лихвените проценти на спрени от продажба продукти.

Уважаеми клиенти,
временно са преустановени от продажба следните срочни депозити:

 • Срочен депозит "ДСК Стандарт"

 • Срочен депозит "ДСК Палитра"

 • Срочен депозит "ДСК Спектър"

 • Дългосрочни стандартни депозити

 • Срочен влог „ДСК Резерв“

 • Срочен влог „ДСК Везни Плюс“ 

 • Срочен влог "ДСК Везни"

 • Срочен влог "ДСК Ефект"

 • ДСК "Везни Премиум"

 • Краткосрочни депозити

 • Виртуални срочни депозити


Спрени от продажба срочни депозити (договори, сключени с Експресбанк, преди датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК):

 • Депозити "ГАРАНТ"


Информация за актуалните лихвени проценти може да намерите в Лихвен бюлетин на Банка ДСКСвържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon