Стажантска програма </br> ДСК Старт в кариерата

Стажантска програма
ДСК Старт в кариерата

Имаш възможност да се потопиш в работата на банковата институция

ДСК Старт в кариерата

Всяко начало е важно и не винаги е лесно. Но когато има кой да те подкрепи и на кого да се довериш, първата крачка може да е решаваща в кариерата ти.

Ние от Банка ДСК подаваме ръка на младите специалисти със стажантска програма ДСК Старт в кариерата, за да им помогнем да направят тази първа крачка по пътя към успеха. Защото сме Банка като хората.

Със стажантската програма ДСК Старт в кариерата имаш възможност да направиш първите стъпки във финансовата сфера и да се потопиш в работата на банковата институция по два начина:

 • С платен стаж до 6 месеца, за който кандидатстваш през цялата година;

 • С летен стаж до 3 месеца, в периода юни-септември.

ДСК Старт в кариерата не отваря врати само до финанси и банкови операции. Както всяка голяма компания, Банка ДСК дава възможност за развитие на кадри в областта на ИТ, право, маркетинг, човешки ресурси, и други. Стажантската програма ДСК Старт в кариерата е подходяща за: 

 • Платен стаж - студенти, независимо от формата им на обучение, в това число учащи във висши учебни заведения в чужбина, студенти трети и четвърти курс от бакалавърската си степен на образование, студенти в процес на придобиване на магистърска степен, студенти, които са се дипломирали в същата година;

 • Летен, неплатен стаж - ученици от специализирана гимназия в областта на финанси, икономика и други.; студенти, независимо от формата им на обучение, в това число учащи във висши учебни заведения в чужбина.

Стани част от най-голямата банка в България!


Лятна стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“ – Клонова мрежа

Ние в Банка ДСК, един от най-желаните от студентите работодатели в страната, пазарен лидер и лидер по доверие, търсим да развиваме хора като теб за професиите на бъдещето.

Освен, че трансформираме и дигитализираме бизнеса си, наш основен приоритет са хората, като вярваме в лидерството и екипния дух. Целта ни е да изградим екипи както от опитни професионалисти, така и от млади специалисти, за да постигнем перфектния баланс.

Основни задължения:

В случай че:

 • Искаш да се потопиш в динамична бизнес среда и да се присъединиш към най-голямата банка в България;
 • Имаш желание да се срещнеш със смели хора, отлични професионалисти;
 • Желаеш да бъдеш обучаван от ментори, които да са твоят спътник през целия ти професионален път…

то тогава семейството на Банка ДСК те очаква!

Кандидатствай чрез лятната ни стажантска програма "ДСК Старт в кариерата" в някой от офисите ни в Кърджали, Смолян, Пазарджик, Стара Загора, Монтана, Лом, Враца, Ботевград, Перник, Костинброд или София и се запознай със света на модерните банки!

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Студенти, независимо от формата им на обучение, в т.ч. учащи във висши учебни заведения в чужбина;
 • Студенти трети и четвърти курс от бакалавърската си степен на образование;
 • Студенти в процес на придобиване на магистърска степен;
 • Студенти, които се дипломират в същата година;
 • Задължително условие за всички кандидати е да познават добре MS Office;
 • Необходимо е учебната сфера на кандидатите да съвпада или да се доближава с тази на звеното, за което кандидатстват;
 • Препоръчително, но не задължително условие е кандидатите да владеят английски език.

Ние предлагаме:

 • Неплатен стаж;
 • Период на провеждане: юни-септември;
 • Продължителност 3 месеца;
 • Минимум 4 работни часа на ден.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография с приложена актуална снимка;
 • Копие от студентска книжка.

Ще се свържем с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор.

Стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“ – Централно управление, гр. София и гр. Варна

Ние в Банка ДСК, един от най-желаните от студентите работодатели в страната, пазарен лидер и лидер по доверие, търсим да развиваме хора като теб за професиите на бъдещето.

Освен, че трансформираме и дигитализираме бизнеса си, наш основен приоритет са хората, като вярваме в лидерството и екипния дух. Целта ни е да изградим екипи както от опитни професионалисти, така и от млади специалисти, за да постигнем перфектния баланс.

Основни задължения:

В случай че:

 • Искаш да се потопиш в динамична бизнес среда и да се присъединиш към най-голямата банка в България;
 • Имаш желание да се срещнеш със смели хора, отлични професионалисти;
 • Желаеш да бъдеш обучаван от ментори, които да са твоят спътник през целия ти професионален път…

то тогава семейството на Банка ДСК те очаква!

Кандидатствай чрез стажантската ни програма "ДСК Старт в кариерата":

В някое от звената ни в Централно Управление:

 • Дирекция Доставки - гр. София;
 • Управление Проблемни вземания от бизнес клиенти и лизинг - гр. София;
 • Отдел Подпомагане на продажбите, изграждане и развиване на умения - гр. София;
 • Направление Маркетинг - гр. София;
 • Дирекция Администриране, тестване и приемане на ИТ системи (Linux екип – гр. София, Windows екип – гр. София, гр. Варна, гр. Благоевград и Monitoring екип - гр. София, гр. Варна, гр. Благоевград);
 • Дирекция Разходи, дълготрайни активи и данъци към Управление Счетоводство – гр. София;
 • Управление Дигитална трансформация – гр. София и гр. Варна;
 • Отдел “Съдебни действия по проблемни ипотечни кредити” към Управление Събиране на вземания от физически лица – гр. София;
 • Отдел Противодействие изпирането на пари и финансирането на тероризма – гр. София;
 • Дирекция „Проекти за управление на риска“ - гр. София;
 • Управление „Логистика“ – гр. София;
 • Отдел „Входящи валутни преводи“ към Управление Банкови операции - гр. София и гр. Варна;
 • Отдел правна работа в поделенията - гр. София (с опция за гр. Плевен);
 • Дирекция „Електронни продажби“ – гр. София.

и се запознай със света на модерните банки! 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Студенти, независимо от формата им на обучение, в т.ч. учащи във висши учебни заведения в чужбина;
 • Студенти трети и четвърти курс от бакалавърската си степен на образование;
 • Студенти в процес на придобиване на магистърска степен;
 • Студенти, които се дипломират в същата година;
 • Задължително условие за всички кандидати е да познават добре MS Office;
 • Необходимо е учебната сфера на кандидатите да съвпада или да се доближава с тази на звеното, за което кандидатстват;
 • Препоръчително, но не задължително условие е кандидатите да владеят английски език.

Ние предлагаме:

 • Платен стаж;
 • Целогодишен прием;
 • Продължителност до 6 месеца;
 • Минимум 4 работни часа на ден.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография с приложена актуална снимка;
 • Копие от студентска книжка.

Ще се свържем с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор.

Стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“ – Клонова мрежа

Ние в Банка ДСК, един от най-желаните от студентите работодатели в страната, пазарен лидер и лидер по доверие, търсим да развиваме хора като теб за професиите на бъдещето.

Освен, че трансформираме и дигитализираме бизнеса си, наш основен приоритет са хората, като вярваме в лидерството и екипния дух. Целта ни е да изградим екипи както от опитни професионалисти, така и от млади специалисти, за да постигнем перфектния баланс.

Основни задължения:

В случай че:

 • Искаш да се потопиш в динамична бизнес среда и да се присъединиш към най-голямата банка в България;
 • Имаш желание да се срещнеш със смели хора, отлични професионалисти;
 • Желаеш да бъдеш обучаван от ментори, които да са твоят спътник през целия ти професионален път…

то тогава семейството на Банка ДСК те очаква!

Кандидатствай чрез стажантската ни програма "ДСК Старт в кариерата" в някой от офисите ни в Пловдив, Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Стара Загора, Видин, Ловеч, Монтана, Плевен, Ботевград, Костинброд, Своге или София и се запознай със света на модерните банки!

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Студенти, независимо от формата им на обучение, в т.ч. учащи във висши учебни заведения в чужбина;
 • Студенти трети и четвърти курс от бакалавърската си степен на образование;
 • Студенти в процес на придобиване на магистърска степен;
 • Студенти, които се дипломират в същата година;
 • Задължително условие за всички кандидати е да познават добре MS Office;
 • Необходимо е учебната сфера на кандидатите да съвпада или да се доближава с тази на звеното, за което кандидатстват;
 • Препоръчително, но не задължително условие е кандидатите да владеят английски език.

Ние предлагаме:

 • Платен стаж;
 • Целогодишен прием;
 • Продължителност до 6 месеца;
 • Минимум 4 работни часа на ден.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография с приложена актуална снимка;
 • Копие от студентска книжка.

Ще се свържем с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор.

Стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“ – Корпоративно банкиране

Ние в Банка ДСК, един от най-желаните от студентите работодатели в страната, пазарен лидер и лидер по доверие, търсим да развиваме хора като теб за професиите на бъдещето.

Освен, че трансформираме и дигитализираме бизнеса си, наш основен приоритет са хората, като вярваме в лидерството и екипния дух. Целта ни е да изградим екипи както от опитни професионалисти, така и от млади специалисти, за да постигнем перфектния баланс.

Основни задължения:

В случай че:

 • Искаш да се потопиш в динамична бизнес среда и да се присъединиш към най-голямата банка в България;
 • Имаш желание да се срещнеш със смели хора, отлични професионалисти;
 • Желаеш да бъдеш обучаван от ментори, които да са твоят спътник през целия ти професионален път…

то тогава семейството на Банка ДСК те очаква!

Кандидатствай чрез стажантската ни програма „ДСК Старт в кариерата“ в някое от следните звена в Направление Корпоративно банкиране:

В някое от звената ни в Централно Управление:

 • Бизнес център МСП, Бизнес зона МСП, Корпоративен център Ключови клиенти, Корпоративен център Среден пазар, Дирекция Проектно финансиране, Отдел Агробизнес, Управление Трежъри, Дирекция Търговски факторинг, Дирекция Бизнес развитие, Отдел Глобално и транзакционно банкиране, Дирекция Кредитен анализ – гр. София;
 • Бизнес център Благоевград – гр. Благоевград;
 • Бизнес център Благоевград – гр. Петрич;
 • Бизнес център Бургас – гр. Бургас;
 • Бизнес център Бургас – гр. Сливен;
 • Бизнес център Варна – гр. Варна;
 • Бизнес център Велико Търново – гр. Велико Търново;
 • Бизнес център Велико Търново – гр. Русе;
 • Бизнес център Плевен – гр. Плевен;
 • Бизнес център Плевен – гр. Враца;
 • Бизнес център Пловдив – гр. Пловдив;
 • Бизнес център Стара Загора – гр. Стара Загора;
 • Бизнес център Стара Загора – гр. Хасково;

и се запознай със света на модерните банки! 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Студенти, независимо от формата им на обучение, в т.ч. учащи във висши учебни заведения в чужбина;
 • Студенти трети и четвърти курс от бакалавърската си степен на образование;
 • Студенти в процес на придобиване на магистърска степен;
 • Студенти, които се дипломират в същата година;
 • Задължително условие за всички кандидати е да познават добре MS Office;
 • Необходимо е учебната сфера на кандидатите да съвпада или да се доближава с тази на звеното, за което кандидатстват;
 • Препоръчително, но не задължително условие е кандидатите да владеят английски език.

Ние предлагаме:

 • Платен стаж;
 • Целогодишен прием;
 • Продължителност до 6 месеца;
 • Минимум 4 работни часа на ден.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография с приложена актуална снимка;
 • Копие от студентска книжка.

Ще се свържем с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор.

Лятна стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“ – Централно управление, гр. София и гр. Варна

Ние в Банка ДСК, един от най-желаните от студентите работодатели в страната, пазарен лидер и лидер по доверие, търсим да развиваме хора като теб за професиите на бъдещето.

Освен, че трансформираме и дигитализираме бизнеса си, наш основен приоритет са хората, като вярваме в лидерството и екипния дух. Целта ни е да изградим екипи както от опитни професионалисти, така и от млади специалисти, за да постигнем перфектния баланс.

Основни задължения:

В случай че:

 • Искаш да се потопиш в динамична бизнес среда и да се присъединиш към най-голямата банка в България;
 • Имаш желание да се срещнеш със смели хора, отлични професионалисти;
 • Желаеш да бъдеш обучаван от ментори, които да са твоят спътник през целия ти професионален път…

то тогава семейството на Банка ДСК те очаква!

Кандидатствай чрез лятната ни стажантска програма "ДСК Старт в кариерата":

В някое от звената ни в Централно Управление:

 • Дирекция Развитие на продукти и ценообразуване – Частно банкиране и заможни клиенти – гр. София;
 • Дирекция Кредитен контрол и администрация – гр. София;
 • Дирекция Счетоводни операции – гр. София;
 • Управление Електронни продажби и развитие – гр. София;
 • Управление Дигитална трансформация – гр. Варна;
 • Дирекция „Административни Дейности в ЦУ“Отдел „Архив“ – гр. София;
 • Дирекция „Фасилити мениджмънт“ към Управление Логистика - гр. София;
 • Управление Качество на клиентското обслужване – гр. София.

и се запознай със света на модерните банки! 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Ученици от специализирана гимназия в областта на финанси, икономика и други.;
 • Студенти, независимо от формата им на обучение, в това число учащи във висши учебни заведения в чужбина.

Ние предлагаме:

 • Неплатен стаж;
 • Период на провеждане: юни-септември;
 • Продължителност 3 месеца;
 • Минимум 4 работни часа на ден.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография с приложена актуална снимка;
 • Копие от студентска книжка/ академична справка/ електронен дневник.

Ще се свържем с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор.

Кандидатствай:

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ АД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ АД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ АД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още позиции

Експерт/Главен експерт в Отдел „Електронни канали и продукти за бизнес клиенти“

“Управление „Корпоративно банкиране”, в Централно Управление на Банка ДСК, гр. София

Expert Communication Services at Infrastructure Security and Communications

Head office, IT team

Linux System Administrator

Head office, IT team

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати