empty image

Стажантска програма
ДСК Старт в кариерата

Имате възможност да се потопите в работата на банковата институция

ДСК Старт в кариерата

Всяко начало е важно и не винаги е лесно. Но когато има кой да те подкрепи и на кого да се довериш, първата крачка може да е решаваща в кариерата ти.

Ние от Банка ДСК подаваме ръка на младите специалисти със стажантска програма ДСК Старт в кариерата, за да им помогнем да направят тази първа крачка по пътя към успеха. Защото сме Банка като хората.

Със стажантската програма ДСК Старт в кариерата имате възможност да направите първите стъпки във финансовата сфера и да се потопите в работата на банковата институция по два начина:

 • С платен стаж до 6 месеца, за който кандидатствате през цялата година;

 • С летен стаж до 3 месеца, в периода юни-септември.

ДСК Старт в кариерата не отваря врати само до финанси и банкови операции. Както всяка голяма компания, Банка ДСК дава възможност за развитие на кадри в областта на IT, право, маркетинг, комуникации, човешки ресурси, и други. Стажантската програма ДСК Старт в кариерата е подходяща за: 

 • Платен стаж - студенти, независимо от формата им на обучение, в това число учащи във висши учебни заведения в чужбина, завършили минимум трети курс от бакалавърската си степен на образование; студенти, които са се дипломирали в същата година.

 • Летен, неплатен стаж - ученици от специализирана гимназия в областта на финанси, икономика и други.; студенти, независимо от формата им на обучение, в това число учащи във висши учебни заведения в чужбина.

Станете част от най-голямата банка в България!


Стажантска програма ДСК Старт в кариерата

Ние в Банка ДСК, един от най-желаните от студентите работодатели в страната, пазарен лидер и лидер по доверие, търсим да развиваме хора като теб за професиите на бъдещето.

Освен, че трансформираме и дигитализираме бизнеса си, наш основен приоритет са хората, като вярваме в лидерството и екипния дух. Целта ни е да изградим екипи както от опитни професионалисти, така и от млади специалисти, за да постигнем перфектния баланс.

Основни задължения:

В случай че:

 • Искаш да се потопиш в динамична бизнес среда и да се присъединиш към най-голямата банка в България;
 • Имаш желание да се срещнеш със смели хора, отлични професионалисти;
 • Желаеш да бъдеш обучаван от ментори, които да са твоят спътник през целия ти професионален път…

то тогава семейството на Банка ДСК те очаква!

Кандидатствай чрез стажантската ни програма ДСК Старт в кариерата:

В някое от звената ни в Централно Управление:

 • Маркетинг, Комуникации и Човешки ресурси;
 • Корпоративно банкиране, Трежъри и капиталови пазари, Проектно Финансиране, Агробизнес, Търговски факторинг, Глобално транзакционно банкиране;
 • Информационни технологии;
 • Администрация и мониторинг на кредити на граждани, Счетоводство, Кредитен контрол, Електронни продажби и развитие.

   

В някой от офисите ни в следните градове:

 • Варна, София, Благоевград, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Пловдив, Плевен, Враца, Русе, Хасково, Смолян, Пазарджик, Кърджали, Сливен, Хасково, Асеновград.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Студенти, независимо от формата им на обучение, в т.ч. учащи във висши учебни заведения в чужбина;
 • Завършен минимум трети курс от бакалавърската степен на образование;
 • Студенти, които се дипломират в същата година;
 • Задължително условие за всички кандидати е да познават добре MS Office;
 • Необходимо е учебната сфера на кандидатите да съвпада или да се доближава с тази на звеното, за което кандидатстват;
 • Препоръчително, но не задължително условие е кандидатите да владеят английски език.

Ние предлагаме:

 • Платен стаж;
 • Целогодишен прием;
 • Продължителност до 6 месеца;
 • Минимум 4 работни часа на ден.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография с приложена актуална снимка;
 • Копие от студентска книжка.
Кандидатствай:

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ АД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ АД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ АД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още позиции

Мениджър „Връзки с клиенти Жилищно кредитиране“

ЦУ, град София.

Retail Banking Processes Architect

Currently we are looking for an ambitious and proactive person to support the Retail Banking Division of the Bank as a Retail Banking Processes Architect in Head office in Sofia.

Senior Data miner

for the Direct marketing and segmentation department, Sofia Headquarters.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати