обяви за работа Банка ДСК

ДСК Ново начало

Специализирана програма за въвеждане във финансовата сфера, която ти осигурява развитие

Банка ДСК - Ново начало


Досега не си работил в банка, но искашда опиташ нещо различно, развиващо и динамично?

Ние от Банка ДСК имаме предложение за теб – специализирана програма за въвеждане във финансовата сфера ДСК Ново начало.

Програмата ти дава възможността да придобиеш основни знания в банковата сфера, като допълнително ти осигурява развитие и мобилност в банката. Стартирайки на позиция „Специалист банкови операции“ в някой от офисите на Банка ДСК, ще придобиеш нова професионална квалификация. Получаваш възможност за обучения и семинари за усъвършенстване на уменията в сферата на продажбите, оценка на риск и кредитния анализ, подобряване на техники за ефективна комуникация и презентиране пред публика.

При добро представяне, минимум 6 месеца след започване на работа  имате шанс за насочване към друга позиция, според твоите интереси и отворените работни позиции в компанията. • ДСК Ново начало – Специалист банкови операции
  Най-важната позиция при първоначалния контакт с клиента. Ти сте лицето на Банка ДСК - човекът, който е винаги насреща, за да отговори на нуждите му. Стартирайки на позиция „Специалист банкови операции“ в някой от офисите на Банка ДСК, ще придобиеш нова професионална квалификация.

 • ДСК Ново начало – Мениджър връзки с бизнес клиенти
  Позицията, която ти дава възможност да се срещнеш с голям брой фирмени клиенти от малък и среден бизнес. С твоята работа подпомагаш развитието на този сегмент в България.

 • ДСК Ново начало – Специалист връзки с корпоративни клиенти
  Профилирана позиция, свързана с работа и комуникация с едни от най-големите компании в България. С твоята работа ти подпомагаш оперативната и административна дейност на Бизнес центровете на Банка ДСК.

 

Стани част от семейството на Банка ДСК!

 


ДСК Старт в кариерата

ДСК Ново начало - Специалист банкови операции

Клонова мрежа - офис в мол

Основни задължения:

 • Консултиране на клиентите при извършване на платежни операции в лева и валута. Извършва дейности по касово и безкасово обслужване на клиентите.
 • Проактивно предлагане продуктите и услугите, предлагани от Банка ДСК, включително и продукти на дъщерни и партньорски дружества.
 • Пренасочване през системата клиенти към Консултант индивидуално банкиране или друг специализиран служител, при изразен интерес за консултация/покупка на определен продукт/услуга предлагани от Банка ДСК.
 • Работа по график на 12 часови смени

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Сте завършили средно образование, имате работна практика в сферата на продажбите, но не сте си представяли, че е възможно да кандидатствате в банка;
 • Не сте работили до момента, но харесвате динамичната работа, общуването с хора и сте отговорен човек;
 • Работили сте в друга сфера, но искате да опитате нещо съвсем различно и да научите много нови неща, свързани с управлението на финансите;
 • Нямате специализирано образование в сферата на финансите и никога не сте си представяли, че можете да кандидатствате на работа в банка.

Ние предлагаме:

 • Динамичен старт – придобивате основни знания за банковата дейност, без да е необходимо специализирано финансово образование или предишен опит във финансова институция;
 • Интензивно вътрешно обучение – специално адаптирана обучителна и менторска програма за участниците в „ДСК Ново начало“;
 • Възможност за допълнителни развиващи обучения и семинари за усъвършенстване на уменията в сферата на продажби, подобряване на уменията за ефективна комуникация и презентиране;
 • Мотивиращо възнаграждение във връзка с представянето.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Подробна автобиография /CV/ с актуална снимка.

ДСК Ново начало - Специалист банкови операции

Искате да опитате нещо различно, развиващо и динамично?
Търсите стабилен работодател и възможност за
кариерна мобилност?
Ние от Банка ДСК имаме предложение за вас – специализирана програма за въвеждане на служители във финансовата сфера ДСК Ново начало.

Основни задължения:

 • Консултиране, продажби и обслужване на клиентите на Банката по предлаганите продукти и услуги в лева и валута;
 • Регистриране и осчетоводяване на операции в лева и валута и завеждането им в счетоводната система;
 • Извършване на справки по искане на клиенти, откриване/закриване на клиентски сметки;
 • Извършване на сделки, свързани с покупко-продажба на валута. Работа с касова наличност в лева и валута; Разпознаване и недопускане на фалшиви банкноти.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Сте студент, изучаващ различна от традиционните финансови специалности;
 • Сте завършили средно образование, имате работна практика в сферата на продажбите, но не сте си представяли, че е възможно да кандидатствате в банка;
 • Не сте работили до момента, но харесвате динамичната работа, общуването с хора и сте отговорен човек;
 • Работили сте в друга сфера, но искате да опитате нещо съвсем различно и да научите много нови неща, свързани с управлението на финансите;
 • Завръщате се от майчинство, търсите стабилен работодател;
 • Не сте студент, имате 20+ години работен опит в различни сфери, но желаете да продължите в различна посока, да придобиете допълнителна квалификация и да научите много нови неща;
 • Нямате специализирано образование в сферата на финансите и никога не сте си представяли, че можете да кандидатствате на работа в банкка.

Ние предлагаме:

 • Динамичен старт – придобивате основни знания за банковата дейност, без да е необходимо специализирано финансово образование или предишен опит във финансова институция;
 • Интензивно вътрешно обучение – специално адаптирана обучителна и менторска програма за участниците в „ДСК Ново начало“;
 • Възможност за допълнителни развиващи обучения и семинари за усъвършенстване на уменията в сферата на продажби, подобряване на уменията за ефективна комуникация и презентиране;
 • Мотивиращо възнаграждение във връзка с представянето.

Необходими документи за кандидатстване:

Ако профилът Ви съвпада с някой от изброените по-горе, нашият отговор е “ДА”!

Ако искате да опитате нещо ново с програмата на Банка ДСК - ДСК Ново начало, кандидатствайте като изпратите автобиография на български език, актуална снимка и мотивационно писмо в срок до 19.10.2022 г. 

Ще се свържем с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор.

Кандидатствай:

Ако позицията отговаря на Вашите професионални интереси и умения, ще се радваме да разгледаме Вашата кандидатура.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ АД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ АД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ АД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още позиции

Специалист посрещане на клиенти

Клонова мрежа - Финансов Център Горна Оряховица

Product Owner - Digital Marketing Expert

Head office

Business development expert

Head office 

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon