обяви за работа Банка ДСК

ДСК Ново начало

Специализирана програма за въвеждане във финансовата сфера, която ти осигурява развитие

Банка ДСК - Ново начало


Досега не си работил в банка, но искашда опиташ нещо различно, развиващо и динамично?

Ние от Банка ДСК имаме предложение за теб – специализирана програма за въвеждане във финансовата сфера ДСК Ново начало.

Програмата ти дава възможността да придобиеш основни знания в банковата сфера, като допълнително ти осигурява развитие и мобилност в банката. Стартирайки на позиция „Специалист банкови операции“ в някой от офисите на Банка ДСК, ще придобиеш нова професионална квалификация. Получаваш възможност за обучения и семинари за усъвършенстване на уменията в сферата на продажбите, оценка на риск и кредитния анализ, подобряване на техники за ефективна комуникация и презентиране пред публика.

При добро представяне, минимум 6 месеца след започване на работа  имате шанс за насочване към друга позиция, според твоите интереси и отворените работни позиции в компанията.  • ДСК Ново начало – Специалист банкови операции
    Най-важната позиция при първоначалния контакт с клиента. Ти сте лицето на Банка ДСК - човекът, който е винаги насреща, за да отговори на нуждите му. Стартирайки на позиция „Специалист банкови операции“ в някой от офисите на Банка ДСК, ще придобиеш нова професионална квалификация.

  • ДСК Ново начало – Мениджър връзки с бизнес клиенти
    Позицията, която ти дава възможност да се срещнеш с голям брой фирмени клиенти от малък и среден бизнес. С твоята работа подпомагаш развитието на този сегмент в България.

  • ДСК Ново начало – Специалист връзки с корпоративни клиенти
    Профилирана позиция, свързана с работа и комуникация с едни от най-големите компании в България. С твоята работа ти подпомагаш оперативната и административна дейност на Бизнес центровете на Банка ДСК.

 

Стани част от семейството на Банка ДСК!

 


ДСК Старт в кариерата
Кандидатствай:

Ако позицията отговаря на Вашите професионални интереси и умения, ще се радваме да разгледаме Вашата кандидатура.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ АД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ АД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ АД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още позиции

Business Development Team Lead

Head office Sofia

Partnership manager - Secure Payments Solutions

Head office Sofia

Експерт "Вътрешни комуникации и ангажираност на клоновата мрежа"

Централно управление

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon