empty image

Кариери

 

Експерт/Специалист в отдел „Поддръжка на системите”, гр. София

Експерт/Специалист в отдел „Поддръжка на системите”, Централно управление, гр. София, до 14.08.2020 г.

Основни задължения:

 • Участва във всички дейности по поддръжката на ниво Desktop administrator: инсталация, настройки и поддръжка на персонални компютри, принтери, телефони, многофункционални устройства, скенери, четци за карти, DVD устройства, POS терминални устройства.
 • Участва в изграждането на локални мрежи при извършването на ремонти или ново откриващи се клонове ( офиси ) и поддръжката на същата в период на експлоатация.
 • Участва в инсталирането, актуализирането и техническата поддръжка на приложни сървъри обслужващи дейността на Банката.
 • Участва в процеса на мониторинг на приложните системи и прилагането на правила и процедури по възстановяването на различните видове услуги.
 • Участва в процесите по инвентаризация и оценка на техническото състояние на различните видове устройства.
 • Участва в процедурите по архивиране на бази данни и отчети, както и при възстановяване на същите в продукционната среда.
 • Участва в провеждането на обучения свързани с въвеждането на нови приложения и системи, пилотни проекти и внедряването им.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование - За длъжността „Експерт”: Висше -техническо ; образователна степен магистър, бакалавър; За длъжността „Специалист”: Средно специално образование – информационни технологии
 • Познания по Операционни системи: Windows 7, Windows 10, Windows 2012, Windows 2016.
 • Познания по Инсталация и настройка на мрежови и локални принтери. 
 • Познания по Инсталация на хардуерни устройства и приложни програми.
 • Познания по Аранжиране на комуникационни шкафове и адресация на устройства в мрежата.
 • Стаж по специалността: Минимум 3 години
 • Добри комуникативни способности и умения за работа в екип

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност
 • Възможност за професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български и английски език – с актуална снимка.
Кандидатствай:

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още позиции

Мениджър Връзки с бизнес клиенти, малък и среден бизнес, гр. Търговище

Мениджър Връзки с бизнес клиенти, малък и среден бизнес, гр. Търговище, до 26.08.2020 г.

Кредитен инспектор - за клон Костинброд, Регион „София – Изток“, град София

Кредитен инспектор - за клон Костинброд, Регион „София – Изток“, град София, до 14.08.2020 г.

Специалист "Банкови операции" - Корпоративен център, гр. София

Банков служител обслужване на клиенти, Корпоративен център - Ключови клиенти или Бизнес център - Среден пазар в гр. София, до 21.08.2020 г.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати