Макроикономически бюлетин

Макроикономически бюлетин

Месечен обзор на българската икономика и банков пазар


Информация относно макроикономическата среда и прогнозни данни към месец февруари:

Разгледайте подробната информация тук:

Свържете се с екип „ПР и комуникации”