Събития

Събития

Пилотна лидерска академия на Банка ДСК и Експресбанк

През месец октомври 2019 г. във Варна се проведи Пилотната лидерска академия на Банка ДСК и Експресбанк. В нея взеха участие топ мениджърите и ръководители на банките. 

На срещата в морската столица главният изпълнителен директор на Банка ДСК - г-жа Виолина Маринова сподели, че мениджърите са ключовото ядро, което обединява екипите около промяната. Те са тези, които вдъхновяват хората да споделят общи ценности и организационна култура. Г-н Ласло Бенчик, председател на Надзорния съвет на Банка ДСК и главен стратегически и финансов директор в Банка ОТП,  подчерта силните позиции на Група ОТП в региона, която с придобиването на шест нови банки през 2019 г. е най-бързо растящата банкова институция в Европа, със солидна основа, много добра капитализация и отлична ликвидност. 

Всички участници в събитията вложиха много енергия и ангажираност в работата си и се справиха уверено с подготвените предизвикателства. Съвместният иновативен ивент бе още едно доказателство, че заедно ще успеем да отстоим отговорната лидерска позиция на нашата обединена банка и да бъдем още по-полезни за нашите клиенти. 

Още събития

Свържете се с екип „ПР и комуникации”