empty image

Събития

Креативен уъркшоп за корпоративните ценности на Банка ДСК

Често пъти ценностите са просто едни абстрактни понятия, които тълкуваме по различен начин. За да имаме общо разбиране и съгласие какво всъщност стои зад тях, поетапно въвлякохме колеги в серия от събития и инициативи.  

През февруари в София мениджърите от ниво B-2 от централата и ръководството на регионите в клонова мрежа участваха в ключов интеграционен ивент – Креативен уъркшоп за развитие на корпоративните ценности на обединената Банка ДСК. Събитието е част от вътрешната програма за изграждане на силна корпоративна култура на нашата банка чрез споделянето на общи ценности и е следващата стъпка в развитието на нашата нова идентичност.  

След проучването на организационната култура сред всички служители и пилотното издание на „Лидерската академия“ през 2019 г., на 20 и 21 февруари 2020 г., в рамките на два дни събрахме 156 колеги – ръководители на дирекции и топ мениджъри от клонова мрежа, които се обединиха около общо разбиране за новите ни ценности - Фокус върху клиента, Отговорност, Екипност и Признание, посредством интерактивно преживяване #АзСъмБанкаДСК. 

Всички участници в събитията вложиха много енергия и ангажираност в работата си и се справиха смело с подготвените предизвикателства. Съвместното събитие потвърди още веднъж, че ЗАЕДНО ще успеем да изградим силна корпоративна идентичност на новата обединена банка. 

Още събития

Свържете се с екип „ПР и комуникации”