News image

Получаване на MoneyGram чрез АТМ

Банка ДСК има удоволствието да ви представи уникалната за българският пазар услуга „Получаване на MoneyGram чрез АТМ“. Тя дава възможност да получите своя MoneyGram превод директно на банкомат. Услугата е безплатна и е достъпна 24 часа, 7 дни в седмицата на всички банкомати на Банка ДСК.

За да се възползвате от услугата трябва да имате издадена дебитна карта на Банка ДСК по разплащателна сметка в лева.

MoneyGram превода се получава по разплащателната Ви сметка, след което имате възможност да изтеглите пари в брой чрез стандартно теглене на банкомат или да ползвате средствата за плащания на ПОС терминални устройства в търговски обекти.

За да получите Вашия MoneyGram превод е необходимо да извършите следните стъпки на банкомат:

 • Поставете в банкомата дебитната карта, по чиято сметка желаете да получите превода
 • Изберете Други услуги >>MoneyGram
 • Прочетете и приемете Общите условия на MoneyGram
 • Въведете ПИН на картата
 • Въведете Референтния номер за получаване на MoneyGram превода
 • Потвърдете сумата за получаване

След получаване на MoneyGram превода по сметка, чрез бутона „Продължи“ се отива в стандартното меню за теглене на пари в брой. Сумите в брой са в рамките на лимита по банковата Ви карта, като таксата е съгласно тарифата на банката за съответния вид карта.


Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5