новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК бе водещ мениджър на най-голямата емисия корпоративни облигации

Банка ДСК бе водещ мениджър по организацията и пласмента на най-голямата местно издадена небанкова корпоративна емисия на българския финансов пазар в последните години.
 
Първата емисия корпоративни облигации на НУРТС България АД бе успешно записана за максималния обем от 40 милиона евро.

Предметът на дейност на емитента включва изграждане, използване и поддържане на обществени електронни съобщителни мрежи и информационни системи на територията на Република България, както и предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез тях.

Облигациите са обикновени, безналични, обезпечени, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, лихвоносни. Купонът по тях е плаващ, на база шестмесечен EURIBOR и надбавка от 5.50 %, но не по-малко от общо 6.00 %, платима на всеки 6 месеца.

Инвеститори са компании от почти всички сегменти на финансовата ни система – банки, пенсионни фондове, дружества за управление на активи.

Емисията е вече регистрирана за вторична търговия и на Българска фондова борса.

Като водещ мениджър на емисията, Банка ДСК заявява лидерско място в усилията на българския банков сектор в подкрепата си на икономическото съживяване в страната.

Банка ДСК бе водещ мениджър на най-голямата емисия корпоративни облигации

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати