новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК затвърждава позициите си на надежден партньор на земеделските производители в България

Земята като източник на доходи, програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., законодателство и пазари са част от проблемите, разглеждани на провеждащата се от 04 - 06 февруари 2015 г. в хотел Адмирал на к.к. Златни пясъци Трета Национална среща на земеделските производители в България. Банка ДСК е генерален партньор на събитието, на което за пореден път си дават среща земеделските производители от страната и представители на АЗПБ, ДФ “Земеделие“, фирми, произвеждащи продукти за подпомагане на земеделския сектор в България  и банковия сектор в лицето на Банка ДСК.
Агробизнесът е целеви отрасъл, който е сред дългосрочните приоритети на Банка ДСК. За оказване на ефективна и адекватна помощ на фермерите Банката разполага с безспорни активи, като най-голямата клонова мрежа в страната с широко регионално покритие; професионално познаване и разбиране на българския пазар; индивидуален подход в кредитирането, съобразен със спецификата на всеки отделен бизнес и, не на последно място, изградено доверие към Банка ДСК. Като вече утвърден партньор на българския бизнес, и в частност на агро бизнеса, Банка ДСК осигурява адекватно финансиране на микро, малки, средни и големи предприятия, в т.ч. земеделски производители, бенефициенти по грантови схеми и мерки по програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз и Държавния бюджет. Банката е страна по договора с „Национален гаранционен фонд" ЕАД за изпълнение на гаранционна схема по Програма за развитие на селските райони за финансиране на проекти по мерки 121, 122 и 123 от ПРСР с намалени изисквания за обезпечение при преференциални ценови условия и в съкратени срокове, и понастоящем е с най-голям брой издадени банкови гаранции от „Национален гаранционен фонд“, в размер на 151 броя гаранции за сума от 50 265 хиляди лева.
Един от основните акценти на форума, подкрепен от Банка ДСК, са трудностите и неясните моменти около прилагането на новите мерки, включени в програмния период 2014-2020г.
От гледна точка на финансирането на проекти и основната си дейност, трудностите, с които земеделците се сблъскват са  недостатъчен финансов ресурс за осигуряване на необходимото им собствено участие при кредитиране, липса на достатъчно обезпечение, проекти с голяма инвестиционна стойност, надхвърляща възможността на бизнеса да генерира достатъчни парични потоци за изплащане на инвестицията и съответно обслужването на кредит. В отговор на тези проблеми и като част от своята нова бизнес стратегия в подкрепа на малкия и среден бизнес, Банката разработи, а от 2014 г. въведе нов модел на обслужване в специализирани центрове за обслужване на бизнес клиенти. Бизнес центровете са разположени на ключови места във всеки град с цел улесняване достъпа до професионално обслужване на най-добрите местни фирми. Центровете предлагат бързо и качествено обслужване от специализирани за работа с бизнес клиенти служители на Банката.
На Третата Национална среща на земеделските производители в България представителите на Банка ДСК - Ани Пресолска, презентатор, Лили Бойчева, главен регионален мениджър на РЦ Варна, и Виолета Кирилова, мениджър на бизнес център Варна, още веднъж потвърдиха стремежа на Банка ДСК към повишаване на достъпа на земеделските производители до кредитен ресурс, към подпомагане на процеса на създаване на приемливи и атрактивни условия за финансиране на проекти по различните европейски програми. Представителите на Банката изразиха и готовността на институцията за по-конкретни стъпки, като осигуряване на финансиране на клиенти със сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от ПРСР на Република България (2007 - 2013 г.) до изтичането на сроковете, както и по новите мерки от период 2014-2020г.
За подпомагане на земеделските производители, от 02.02.2015г. Банката стартира кампания за авансово финансиране на сезонни разходи до 70% от вече изплатените субсидии. На форума Банка ДСК представи и нови пакетни програми за комплексни услуги при преференциални условия.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon