новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК изпълнява искания за прехвърляне на жилищно-спестовни влогове

Срокът за доказване пред местните комисии към общините на правата за компенсации по Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многого-дишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) – т.нар. лихвоточки, изтече на 31 декември м.г.
Този срок обаче не се отнася до прилагането на разпоредбите на чл. 4а от ЗУПГМЖСВ и действия-та по прехвърляне на жилищно-спестовните влогове. Затова Банка ДСК не преустановява изпъл-нението на искания на гражданите за прехвърляне на тези влогове.
Клиентите, които желаят да направят прехвърляне на жилищно-спестовен влог, трябва собствено-ръчно да впишат в Заявлението за прехвърляне, в празното поле след подписите, текст че им е из-вестно, че срокът за доказване на правата за компенсации пред съответната комисия е изтекъл на 31.12. 2009 г.  и да се подпишат. 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon