новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК и Национален гаранционен фонд ЕАД с гаранционна схема в подкрепа на малкия и среден бизнес

На 05.11.2015 г. Банка ДСК ЕАД и „Национален гаранционен фонд” ЕАД подписаха Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити, с което изразяват взаимната си воля за осъществяване на съвместна дейност, чрез механизъм за споделяне на риска при финансиране на малките и средни предприятия в България.

Фондът издава гаранция по инвестиционни и оборотни кредити, както и за банкови гаранции, предоставяни от Банка ДСК на малки и средни предприятия по смисъла на Закона за МСП. Гаранционната схема ще се прилага основно за кредити и гаранции, свързани с финансирането на  Европейски проекти по оперативни програми от програмен период 2014-2020 г. Гаранционното споразумение дава възможност Банката да предоставя кредити и да издава гаранции при облекчени изисквания за обезпеченост и атрактивни цени.

Като водеща банкова институция Банка ДСК е традиционен лидер в банкирането на дребно, а чрез новия си бизнес модел успешно се утвърди и като сигурен партньор на малкия и среден бизнес в България. Приоритетите на кредитната институция са свързани с разширяването и въвеждането на разнообразни подходи в обслужването на бизнес клиентите, както и с предлагането на широка гама от продукти и услуги, които да отговорят максимално на потребностите им, с ясни и облекчени условия на кредитиране и широк спектър от пакетни програми за комплексно банково обслужване.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon