новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК – най-добрата банка в България за 2009 г.

Британското списание Finance Central Europe FCE обяви Банка ДСК за „Най-добрата банка в Бълга-рия 2009 г.” за четвърти пореден път. Също за четвърти пореден път Виолина Маринова, предсе-дател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Банка ДСК,  е „Банкер на годината в България за 2009 г.”
 
Двете награди на Finance Central Europe са поредното признание не само за ефективността  на Банка ДСК, която създава и поддържа стандарти в банкирането, но и за личния принос на Виолна Маринова за успешното й развитие.

Издателите на Finance Central Europe придават особена стойност на тазгодишната класация на банките в Югоизточна Европа, тъй като тя се прави на база постигнати резултати в среда, изпъл-нена с много предизвикателства, и в най-трудната година в историята на развитие на глобалния банков сектор досега.
„Банките в Югоизточна Европа могат да обучават „банките-гиганти” в САЩ, Великобритания и За-падна Европа как се расте на база привличане на депозити и благоразумно кредитиране.  Огром-ни печалби могат да бъдат постигнати на основата на проявен здрав разум, което прави банките в Югоизточна Европа институции, в които няма дефицит на доверие. Банките в Югоизточна Евро-па и техните мениджъри се оценяват като едни от най-добрите в света”, гласи обосновката на из-дателите на Finance Central Europe за присъдените награди.

Задълбоченото проучване на специализираното британско издание е обхванало 11 страни в ре-гиона – Гърция, Турция, Хърватска, Словения, Албания, Босна и Херцеговина, България, Македо-ния, Молдова, Сърбия и Румъния. 

Ранглистата, която FCE публикува, се основава на щателни анализи на годишното представяне на банките и референции от консултантски агенции. С тираж около 150 000 броя, FCE се чете от най-влиятелните личности, вземащи икономически и политически решения, и инвеститори от цял свят.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon