новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК – партньор на общините в процеса на усвояване на европейските фондове

Банка ДСК представи своето новосъздадено специализирано координационно звено „Европейски фондове” на Деветата национална среща на финансистите от общините, проведена на 11-13 юни в Боровец. Банка ДСК заяви своето намерение да се превърне в партньор-лидер в процеса на усвояване на европейските структурни и кохезионен фондове чрез разработването на специализирани продукти и услуги, които ще предоставя на  общини и фирми.
В процес на разработване са кредити за подготовка на проекти, кредити за предварително/ мостово финансиране, кредити за собствено финансиране, кредити за изплащане на ДДС, издаване на банкови гаранции и др., които целят да подпомогнат кандидатите за безвъзмездна помощ в рамките на различните оперативни програми за развитие. 
Звеното е създадено по модела на специализираното дружество на финансовата Група ОТП – ОТП Хунгаро Проджект, което предоставя широка гама от специализирани услуги, и ще използва неговия опит.  Съобразявайки се с нуждите на българските общини и фирми, един от приоритетите на Банката ще бъде предоставянето на квалифицирана помощ и експертни консултации на своите клиенти при определяне на подходящата програма за кандидатстване за съответната община, генериране на проект, изработване на проектно предложение и проектни документи за кандидатстване, подробен план на действие, бюджет и план за финансиране и т.н.  Тези клиенти, които ще се обърнат към Банката за помощ в проектния мениджмънт, ще се ползват с отстъпки при кредитирането, необходимо за усвояването на безвъзмездната помощ.
Европейските фондове като важен източник за икономически растеж, за модернизиране на икономиката и за повишаване на доходите на населението бяха тема на международния семинар “Усвояването от общини на средства от кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз”, организиран през м. февруари т.г. от Банка ДСК  съвместно с Националното сдружение на общините в Република България.

Обособяването на специално звено „Европейски фондове” в структурата  на Банката е сериозна заявка за намеренията и политиката на Банка ДСК за активно участие в процеса на усвояване на европейските фондове.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon