новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК предлага промоционални лихви по срочни депозити в лева, евро и щатски долари на физически лица и фирмени клиенти

От 30 май т.г. Банка ДСК започва нова промоционална кампания по срочни депозити в лева, евро и щатски долари за физически лица и фирмени клиенти.  Тя ще продължи до 30 юни 2009 г. включително.
Кампанията обхваща всички новооткрити през този период срочни депозити  за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца, а така също и едномесечни виртуални срочни депозити в лева, евро и щатски долари за физически лица. Минималната сума за откриването на промоционалните депозити за физически лица е 250 лв., евро или щатски долари. Когато обаче такъв срочен депозит се открива от малко или средно предприятие (МСП), то първоначалната вноска трябва да бъде 1 000 лв., 5000 евро или 500 щатски долари. За корпоративни клиенти минималната сума за откриване на депозит възлиза на 10 000 лева, 5 000 евро или 10 000 щатски долари. 
За многобройните клиенти на Банка ДСК – физически лица, МСП и корпоративни клиенти, промоционалните лихви по тези депозити са много изгодни. Лихвите за левови депозити варират от 6.10 % при едномесечен депозит за суми до 30 000 лв, до 9.30 % за 12-месечен депозит за суми от и над 30 000 лв. При депозити в евро промоционалните лихви започват от 5%  при едномесечен депозит за суми до 30 000 евро и стигат до 7.80% за 12-месечен депозит за суми от и над 30 000 евро. Промоционалната лихва за депозити в щатски долари започва от 2.90% за едномесечен депозит на суми до 30 000 и възлиза на 4,75% при 12-месечен депозит за суми от и над 30 000 долари.
При едномесечните виртуални срочни депозити за физически лица промоционалният лихвен процент в лева се движи от 3% при суми до 100 лв. до 7,25% за суми над 50 000 лв. За депозити в евро този диапазон е между 2,50 % при суми до 100 евро и 5.80 % за над 50 000 евро влог. При виртуални едномесечни депозити в щатски долари лихвеният процент варира от 1,70% за суми под 100 щ.д. до 3,95 %, ако депозитът надхвърля 75 000 щатски долари.
Срочните депозити по новата промоционална кампания на Банка ДСК могат да се откриват чрез внасяне на суми в наличност или чрез тяхното прехвърляне от спестовни влогове или разплащателни сметки, открити в Банката.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon