новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК предлага промоционални плаващи лихвени нива по потребителски кредити в лева и евро

            
От 23 април т.г. Банка ДСК стартира промоционална кампания по новоразрешавани потребителски кредити в лева  и евро за физически лица, обезпечени с поръчителство и залог върху вземане по трудово правоотношение или пенсия. Промоцията ще продължи до 30 юни 2009 г. включително. 
Тя е в сила за потребителски кредити с максимален размер до 5 000 лева или 2 500 евро и 250 лева и е с максимален срок до 5 години.

Изгодни за многобройните клиенти на Банка ДСК в случая са плаващите лихвени нива с възможност за прилагане на лихвена преференция, ако са изпълнени условията на програма „ДСК Партньори”. Базисният лихвен процент при тези кредити в лева е 7, 44%. Варира обаче надбавката върху този процент, която при обезпечаване на кредита с поръчителство е 6,51 %, но при изпълнение от кредитоискателя на програмата „ДСК Партньори” се получава отстъпка от 1-1,5 пункта. Така общият лихвен процент може да спадне от 13,95 на 12,45%. Ако същият потребителски кредит в лева е обезпечен със залог върху вземане по трудово правоотношение или пенсия, тогава при програмата „ДСК Партньори” отстъпката при надбавката е 0,5 пункта и лихвеният процент възлиза общо на 13,45%.

При новоразрешаваните потребителски кредити в евро базисният лихвен процент е по-нисък – 6,19%.
Надбавката върху него в този случай, както при обезпечение с поръчителство, така и със залог върху вземане по трудово правоотношение или пенсия, е 6,26%. Отстъпките при програмата  „ДСК Партньори” отново варират от 1-1,5% до 0,5%. Така общият сумарен лихвен процент може да се движи в границите между 12,45 и 10,95%.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon