новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК продължава промоционалните си кампании по новоразрешавани кредити за малки и средни предприятия и за земеделски производители

В рамките на промоцията по новоразрешавани инвестиционни и оборотни кредити за  сегмента Малки и средни предприятия клиентите на Банка ДСК имат възможност да получат преференциални ценови условия. По инвестиционни и стандартни кредити за оборотни средства банката предлага по-ниска лихва и по-ниски такса управление и такса ангажимент за срока на кредита. По кредитни линии и кредит овърдрафт клиентите могат да се възползват от по-ниски лихва и такса управление за срока на ползване, както и от по-ниска такса ангажимент при кредитни линии за срока на ползването им.
Крайният срок на кампанията е 31.12.2016г.

Продължава и промоционалната кампания на Банка ДСК по кредити за земеделски производители, предоставяни по условията на продукт „Специализиран бизнес земеделски кредит" за сегмента Малки и средни предприятия“. Кампанията предлага възможност за по-ниска годишна лихва и по-ниска такса управление през целия срок на действие на договора за кредит. Кредитите се предоставят за покупка на земеделска земя, а за оборотни средства клинетите могат да се възползват от бизнес кредитната линия на Банка ДСК, предназначена за земеделски стопани и производители за финансиране на сезонни разходи.
Промоцията е валидна до 30.11.2016 г. вкл.

Подробна информация по двете промоционални кампании можете да получите във всеки от специализираните Бизнес центрове на Банка ДСК и в офисите на Банката в страната.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon