News image

Банка ДСК пуска нова безконтактна дебитна карта Visa Debit payWave

 
От 16.02.2015 г. Банка ДСК стартира издаването на нова дебитна карта – безконтактна дебитна карта Visa Debit payWave. Новата дебитна карта представлява продукт от по-висок клас с разширена функционалност, за издаването на който клиентите не заплащат по-високи или допълнителни такси и комисиони.
Картите Visa Debit payWave имат контактен чип и безконтактна антена, като наличието им осигурява възможност за извършване на безконтактни транзакции при плащане на стоки и услуги в България и чужбина – само чрез доближаване на картата до ПОС терминала, което значително съкращава времето за извършване на плащания. Картата е с международен достъп и с нея могат да се извършват всички стандартни за дебитните карти Visa Electron операции: теглене на пари в брой от АТМ и ПОС терминали в банкови клонове, плащания в търговски обекти, обозначени със знака на Visa, плащане на стоки и услуги по интернет. В България максималната сума за извършване на безконтактни плащания без въвеждане на ПИН е 25 лв. или съответната равностойност във валута. Безконтактни плащания за суми над 25 лв. се извършват с въвеждане на ПИН.За плащане в чужбина лимитите за безконтакни плащания са различни за всяка държава, като стандартно варират от 20 до 50 евро.  Безконтактни плащания могат да се извършват в търговските обекти обозначени със специалните знаци, посочени по-долу.
Карта Visa Debit payWave може да заявите  в най-удобния за Вас офис на Банка ДСК срещу представена лична карта. Издаването на картата е безплатно.

Банка ДСК пуска нова безконтактна дебитна карта Visa Debit payWaveБанка ДСК пуска нова безконтактна дебитна карта Visa Debit payWaveБанка ДСК пуска нова безконтактна дебитна карта Visa Debit payWaveБанка ДСК пуска нова безконтактна дебитна карта Visa Debit payWave

Още новини