новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК се включи в инициатива за подпомагане на земеделците

Банка ДСК е една от седемте банки, подписали вчера споразумение с Националния гаранционен фонд за финансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони. Целта на инициативата е да се подпомогне процеса на усвояване на средствата по европейската програма, като по нея могат да бъдат финансирани проекти на обща стойност от 1.2 млрд. лева.
Земеделските производители ще могат да кандидатстват за кредити с по-ниски от пазарните лихви и с облекчени обезпечения.
Кредитите ще се отпускат от банките - партньори до 21 дни след подаденото искане за финансиране. Лихвите ще са между 7 и 8%, като няма да се начислява такса за управление на кредита. Гаранциите ще покриват до 80% от риска по кредити, отпуснати за реализация на одобрени проекти по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”.
За да получат кредити, бенефициентите трябва да са в добро финансово състояние и да са малки или средни предприятия със сключени договори по една от трите гореизброени мерки. Гаранционният фонд ще покрива до 80% от кредита, а останалите 20% трябва да се осигурят от кандидатите.
Гаранциите ще се издават до септември 2015 г., а бенефициентите ще имат 10 годишен срок, в който да върнат кредитите.

Освен че е утвърден партньор в банкирането на дребно, Банка ДСК не спира да търси нови начини да разшири гамата си от продукти за малкия и среден бизнес  и с кредитите се за занаятчии и земеделски производители за различни техни нужди през последните години се утвърди като традиционен партньор в сегмента.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon