новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК стартира предлагането на потребителски кредит за енергийна ефективност в домакинствата по рамкова програма REECL


За да подпомогне българските домакинства да намалят консумацията на енергия и топлинните загуби в своите домове, съответно да намалят сметките  си за енергия и да създадат в домовете си повече комфорт, Банка ДСК се включи във втория етап на Рамковата програмата REECL, която представлява кредитен механизъм, насочен към проблема с енергийните загуби, които се реализират в жилищния сектор в България.  Предлагането на кредита за енергийна ефективност стартира на 25.04.2012 г., след подписване на договор между Банка ДСК ЕАД и Европейска  банка за възстановяване и развитие за предоставяне на кредитна линия на домакинствата в България. Размерът на предоставената кредитна линия е 5 млн. евро. Това е второто подобно  споразумение между двете банки след  2005г.

Банка ДСК приключи успешно първата кредитна линия на Програмата за енергийна ефективност в домакинствата REECL, като за периода  от януари 2006  до януари 2010 г.  Банка ДСК е финансирала над 6000 домакинства със средства на обща стойност 10 млн. евро.
Над 50% от кредитите бяха отпуснати за поставяне на енергоефективни прозорци, над 15% - за изолации, над 35% - за закупуване на термопомпени системи.


Максималният размер на предлагания от Банка ДСК кредит за енергийна ефективност в домакинствата се определя съобразно предложеното обезпечение по кредита, а именно:
- 35 000 лева/17500 евро при обезпечение поръчителство;
- 10 000 лева/5 000 евро при обезпечение залог на вземане по трудово правоотношение/пенсия, заедно със залог на вземане по сметка е .
Срокът за издължаване на кредитите за енергийна ефективност  е до 10 години.
Кредитите се усвояват еднократно или на етапи, съобразно желанието на клиента. За кредити, предоставени за осъществяване на проекти на ниво „цяла жилищна сграда”, усвояването се извършва еднократно.
При ползването на този вид кредит е предвидена безвъзмездна финансова помощ, която се изплаща на клиента след успешно завършване на проекта и след одобрение от проектния консултант на извършените дейности и закупените съоръжения/материали.
Безвъзмездната помощ, предоставяна по тази програма е в размер на:    
20% от договорения размер на кредита - за кредити, предоставени за осъществяване на проекти на ниво „индивидуално жилище” – апартаменти или фамилни къщи и до 30% от договорения размер на кредита - за кредити, предоставени за осъществяване на  проекти на ниво „цяла жилищна сграда”.     

Средствата от кредита ще подпомогнат финансово усилията на частните лица за повишаване на енергийната ефективност на домовете им и/или за  внедряване на възобновяеми енергийни източници. Това ще позволи на българските домакинства да намалят консумацията на енергия и свързаните разходи. Клиентите могат да използват заемите, отпускани от Банка ДСК, за извършване на подобрения като: топлоизолация на стени, покупка и инсталиране на енергоспестяваща дограма, енергоефективни газови котли и системи за централно отопление, термопомпени климатични системи, слънчеви колектори за топла вода, отоплителни уреди на биомаса, както и за предприемане на други съвременни мерки за пестене на енергия и за финансиране на устойчиви енергийни инвестиции в българските домакинства.

Проектът ще подобри енергийната ефективност на жилищния сектор в България и ще допринесе за изпълнението на Европейската директива за енергийните характеристики на сградите в България.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon