новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК стартира промоция по виртуални срочни депозити и по спестовна компонента

Банка ДСК предлага по-високи лихви при спестяване за новорегистрирани потребители на ДСК Директ - плат-формата за електронно банкиране.

Банката стартира промоция по виртуални депозити в лева и евро, които са със срок един месец. В периода 16.02. – 31.03.2009г. клиентите получават допълнителна лихвена надбавка от 1.5% по левовите и 1.8% по де-позитите в евро, като по този начин годишният лихвен процент по новооткритите едномесечни виртуални срочни депозити достига до 5.95%  за суми над 50 000 лв. и до 5.25% за суми над 75 000 евро.

Банка ДСК предлага по-високи лихви по спестовната компонента за всички новорегистрирани потребители на платформата за електронно банкиране ДСК Директ в периода 18.02. – 30.04.2009г. Новите потребители на ин-тернет банкирането получават годишен лихвен процент по спестовна компонента до 3.75% за суми над 10 000 лв. Промоционалните лихвени проценти се предоставят до 07.01.2010г.

За виртуалните депозити и спестовната компонента няма минимална сума за откриване и лихвеният процент е диференциран в зависимост от сумата по сметката. Тегленето и внасянето и при двата вида спестяване се из-вършва единствено чрез интернет банкиране.

Пълна информация за лихвите, прилагани от Банка ДСК по виртуалните срочни депозити и спестовната компо-нента е публикувана на уеб сайта на Банката, секцията за електронно банкиране – ДСК Директ.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon