новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК с награда от Европейската банка за възстановяване и развитие


Банка ДСК е удостоена с поредното си отличие – наградата на Европейската банка за възстановяване и развитие за предоставяне на финансиране по Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ). Банката получи признанието „Портфейл по КЛЕЕВЕИ с най-високи финансови спестявания”. 
Кредитната линия КЛЕЕВЕИ е създадена през 2004 г.  от ЕБВР, за да подпомага проекти в частния сектор в областта на енергийната ефективност в промишлеността и малки проекти в областта на възобновяемите енергийни източници. Други основни цели са намаляване на енергийното потребление в страната и компенсация на енергийните мощности в резултат от затварянето на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй.
Като официален партньор на КЛЕЕВЕИ, Банка ДСК е отличена за финансирането на проекти за устойчива енергия, свързани със замяната на стари и неефективни машини в производството на редуктори и резервни машинни части; за земеделски производители, които инвестират в закупуването на нова техника; за модернизиране на система за подаване на пара и за инсталация на котел на биомаса  за производител на рафинирано олио и мазнини и др.
Това е поредната стъпка, чрез която Банка ДСК посреща изискванията на пазара и доказва своето призвание като партньор на обществено значими бизнес проекти.  Банка ДСК има капацитет и отговорност да подкрепя възобновяването и стимулирането на предприемачеството,  предоставянето на нови възможности за развитие и разширяване на малките и средни предприятия като път към цялостното икономическо укрепване на страната. Призната от водещото британско списание  „The Banker” за  най-добрата банка в България през 2013 г., както и от „Европейските бизнес награди – 2013/2014 г.” за национален първенец за екологична и корпоративна устойчивост, Банка ДСК отчита  нуждите на клиентите и ги определя като свои стратегически приоритети за развитие.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon