новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

БАНКА ДСК С НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ

Платформата за електронно банкиране на Банка ДСК – ДСК Директ – е достъпна за всички клиенти, които имат интернет връзка на своите компютри. ДСК Директ предлага допълнителен достъп до средствата на клиентите, като банкирането се осъществява не само в банковите салони, но и вкъщи и офиса в удобно време. За да получат достъп до ДСК Директ, клиентите трябва да заявят ползването на услугата в най-близкия до тях клон на Банката.
Чрез ДСК Директ клиентите имат достъп до SMS услуги – съобщения за постъпления по сметка, за автома-тизирано плащане от разплащателна сметка, за платена/неплатена комунална слуга, за наличност по сметка в началото на всеки работен ден, извършена транзакция с карта, минимална сума за револвиране по карта и др.
Услугите, извършвани от Call center на Банка ДСК, който работи денонощно 7 дни в седмицата, са дос-ъпни на тел. 0700 10 375. Чрез Call center клиентите могат да получат информация за наличност и движение по сметки и банкови карти, да блокират или да активират карта, да променят дневния лимит по картата, да плащат сметки за телефон към БТК и Глобул, да заявяват SMS услуги.
Интернет банкирането дава допълнителни предимства и възможности на клиентите на Банка ДСК:

  • Кредит  on-line – подава се искане за кредит-овърдрафт, за стокова и кредитна карта, и за потребителски кредит;
  • Актуална информация за наличност и движения по сметки и банкови карти;
  • Плащане на сметки за комунални услуги – ток, вода, парно, телефон, GSM;
  • Нареждане на преводи в лева и валута, включително експресни;
  • Спестяване – чрез вирутален срочен депозит и спестовна компонента - допълнение към разплащателната сметка;
  • Виртуална карта - създадена специално за плащане чрез интернет и телефон. Клиентът може да прехвърля конкретна сума по виртуалната карта непосредствено преди плащането, като останалите средства остават на сигурно място - в разплащателната му сметка.

Обогатявайки каналите си за предлагане на своите продукти и услуги, Банка ДСК въвежда нови възможности за банкиране за многобройните си клиенти.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon