новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

БАНКА ДСК с нов продукт за корпоративни клиенти – поливалутен депозит “FX market ”

Банка ДСК предлага нов депозитен продукт – поливалутен депозит „FX market”.  Продуктът е предназначен за  корпоративни клиенти, и е алтернатива на банковите депозити със строго определен падежен срок и лихвен процент.
Минималната сума за откриване на депозита е 50 000 лв., или 25 000 евро или щатски долара.
Депозитът е „на виждане” (call deposit), с минимален задължителен срок за престой на средствата в банката не по-малко от 3 месеца.


Атрактивни отлики на поливалутния депозит са:
 Пазарно ориентирани лихви, зависими от котировките на основния лихвен процент, едномесечния LIBOR и едномесечния EURIBOR
 Свободата на клиента сам да избере падежната дата -  без фиксиран падеж след изтичане на първоначалния задължителен 3 месечен срок възможност за неограничено довнасяне на суми по депозита по всяко време
 Възможност за частично теглене на суми без санкции и без да се закрива депозита след изтичане на първоначалния задължителен 3 месечен срок
 В рамките на срока на депозита клиентът може ежедневно да нарежда операции по превалутиране на главницата на депозита, без да губи начислената до момента на превалутирането лихва.
 Възможност за реализация на допълнителни приходи от ефективни FX операции в резултат на промяна в съотношенията на валутните курсовете и/или лихвените котировки на основните валути
 За суми над 100 000 лв или 50 000 USD/EUR има  възможност за договаряне на преференциален курс за покупко-продажба на валутата.

 

За допълнителна информация,
Банка ДСК е на Ваше разположение 24 часа в денонощието,
7 дни в седмицата,
на телефон: 0700 10 375,
или

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon