новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ОТП стимулира унгарската икономика

Банка ОТП обявява, че съгласно Закона от 1992 г. за публично финансиране унгарската държава, посредством Агенцията за управление на държавния дълг, ще предостави на Банката заем от 1.4 милиарда евро. Източник на заема е кредитната програма на МВФ. Първото усвояване е предвидено за 1 април 2009 г, а второто за 30 юни 2009 г. Окончателният падеж на заема е 11 ноември 2012 г., като изплащането, след гратисен период до ноември 2010 г., е предвидено да се осъществи на осем транша.

Кредитната линия се реализира съобразно пазарните условия; купонът, изплатен от Банка ОТП, ще надвиши съответните препоръчителни нива с 245-250 базисни пункта.

Целта на кредитното споразумение е да се осигури достъп до допълнителна ликвидност за унгарските фирми и предприятия, както и да се смекчи отрицателния ефект от настоящата криза и да се стабилизира местния финансов сектор.

За да допринесе за стимулирането на унгарската икономика, Банка ОТП ще насочи допълнителното финансиране към местните корпоративни клиенти.

Съгласно споразумението и с цел предоставяне на контролна функция при оползотворяване на заема, на предвиденото за 24 април 2009 г. Общо събрание на акционерите Банка ОТП ще препоръча в Надзорния съвет и Одитния комитет на Банката да бъде избран представител на държавата.

Банка ОТП

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon