News image

Дарителска кампания за набиране на средства за наводнените училища и детски градини в страната

Кампанията е иницирана от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и ще се проведе във всяко българско училище и детска градина в периода 15.09.2014 – 19.09.2014 г. Събраните средства, предназначени за пострадалите при наводненията образователни заведения,  ще бъдат внесени в специална набирателна сметка, открита в Банка ДСК. Номерът на сметката, на която  и вие можете да направите своето дарение в периода на кампанията е: BG61STSA93000022063291.

Още новини