новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Динамични резултати на Група ОТП през 2010 г.

Коригираната печалба след данъци на Групата е със 7% по-висока отколкото през 2009 г. Добра оценка за експозициите в България на Банка ДСК.

През 2010 г. Група ОТП е реализирала 162 милиарда унгарски форинти коригирана печалба след данъци, което е с около 7% повече от резултата за 2009 г., се казва в съобщение от Будапеща на Банка ОТП.  През четвъртото тримесечие на миналата година коригираната чиста печалба е възлязла на 31,8 млрд. форинти.
Със 7 процента на годишна база е нараснала оперативната печалба на многонационалната Група ОТП, чиято „перла в короната” е Банка ДСК, достигайки 467 млрд. унгарски форинти. След коригирането й нейният обем е станал обаче почти равен на този 2009 г. – 436 млрд. форинти.

Консолидираният кредитен портфейл на Група ОТП се е увеличил с 9% на годишна база и с 2 процента на тримесечна база, изразен номинално. Най-значителен ръст е отбелязан на руския пазар, като коригираният в чужда валута портфейл на дъщерната банка ОТП Русия е набъбнал с 24%, като още по-висок е показателят на кредитирането на дребно – 46%

Положителни сигнали дават и корпоративните кредити в Унгария. Сегментът на големите клиенти нарасна през 2010 г. с 1% на годишна база, а този на малките и средни предприятия (МСП), макар и относително малък, се е разширил със 7 процента. В съобщението от Банка ОТП се изтъква също, че експозициите на Банка ДСК в България са отбелязали 4-процентов ръст на годишна база както при ипотечните, така и при корпоративните кредити. 

На по-малките пазари коригираните обеми по-скоро са се свили, като най-значителен е спадът в Черна гора – с 15% на годишна база, макар че в някои сегменти се наблюдава известно съживяване, а така също постепенно се съживява и търсенето на кредити.

Стагнация на годишна база е характерна за коригираните в чужда валута депозити, които дори са намалели с 3% та тримесечна база. Причината за това е главно спадът на корпоративните депозити в централата – Банка ОТП , в която те са спаднали с 8% на годишна база и 22% на тримесечна база. Положителен е обаче фактът, че консолидираните депозити на дребно в Банка ОТП са се увеличили с 3% на тримесечна база.  Най-голям ръст в депозитите през 2010 г. е постигнала ОТП Русия – 18% на годишна база. Подчертава се, че с оглед на големия абсолютен обем на депозитите в Банка ДСК (лидер в България по депозитите на граждани и през 2010 г.), годишното им увеличение с 3 процента е също много изразително.

Особено оптимистични за ОТП са два много важни показатели. Консолидираният по междуна-родните счетоводни стандарти CAR (съотношение на капиталова адекватност) достигна 17,5% до декември 2010 г., а съотношението на адекватността на капитала от първи ред (Tier1) 14,0%  e нараснало с 0,3% през последните 12 месеци. И двете равнища са значително по-високи от тези на главните конкуренти на ОТП в региона. Изключително високата и сигурна капиталова позиция на Банката е отразена и от 16,2 –процентната Tier1 прогноза за Групата ОТП за 2011 г., която е втората най-добра измежду 91 тествани банки по европейския стрес-тест, проведен през юли 2010 г.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon