новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ДСК Взаимни фондове с най-много активи към края на 2007 г.

Към края на 2007 г. „ДСК Управление на активи” е на първо място на българския пазар по активи на управляваните взаимни фондове - близо 130 милиона лева. Дружеството се изкачи в класацията по пазарен дял от трета позиция към края на 2006 г. до първо място в края на 2007 г. Темпът на нарастване на активите на „ДСК Взаимни Фондове” за същия период изпреварва значително средния за сектора.
„ДСК Растеж” е най-големият договорен фонд на нашия пазар към края на годината, както в своя рисков профил, така и сред останалите взаимни фондове. В класацията по активи при балансираните договорни фондове „ДСК Баланс” е на втора позиция по активи, приключвайки година с 46 млн.лв. активи. Третият фонд от фамилията - „ДСК Стандарт”, заема второ място по активи при нискорисковите колективни инвестиционни схеми.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon