новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ЕБВР отпуска кредитна линия от 10 млн. евро на Банка ДСК

Нова кредитна линия за енергийна ефективност в България

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) продължава да подкрепя и насърчава проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в България. Поредното доказателство е кредитна линия за 10 млн. евро на Банка ДСК за последващо кредитиране на местни частни фирми, които се заемат с устойчиви инвестиции в енергетиката.

Финансирането за Банка ДСК, водеща банка в България, притежавана изцяло от унгарската Банка ОТП, се отпуска в рамките на програмата на ЕБВР за кредитни линии за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВИ) за България.

Средствата по кредита ще бъдат използвани да се подкрепят фирми, инвестиращи в промишлената енергийна ефективност и в малки проекти за добив енергия от възобновяеми енергийни източници. Кредитът от ЕБВР се допълва от безвъзмездно финансиране, предоставено от Международния фонд за подпомагане дейностите по извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй. То ще се използва като инвестиционен стимул за поощряване на български предприятия да осъществяват проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, както и за оказване на техническа помощ в подготовката на приемливи инвестиционни проекти.

„Подобряването на енергийната ефективност е един от ключовите приоритети на ЕБВР. Проектът ще насърчи българските предприятия да инвестират в рационализирането на консумацията на енергия и така ще им помогне да подобрят своята ефективност и конкурентоспособност като цяло” заяви г-н Даниел Берг, директор на ЕБВР за България.

Г-жа Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК, допълни:  „Нашият положителен опит с предоставените от ЕБВР кредитни линии за насърчаване на проекти за енергийна ефективност за домакинства ни дава основание да смятаме, че бъдещата ни обща дейност ще бъде много ползотворна. Предоставянето на финансиране на проекти в сегмента корпоративни клиенти е нова стъпка към постигане на икономическа устойчивост в България”.

Досега ЕБВР е предоставила на Банка ДСК подобна кредитна линия от 10 млн. евро в рамките на КЛЕЕВИ, както и кредитна линия от 10 млн. евро за финансиране на проекти за енергийна ефективност в дома, като и двете кредитни линии бяха успешно оползотворени.

ЕБВР е предоставила кредитни линии на банки в България за общо 137,5 млн. евро в рамките на програмата КЛЕЕВИ. Тези средства са подкрепили осъществяването на над 140 малки проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, което пък е помогнало на българските фирми да спестят над 1 млн. мегаватчаса годишно.

От началото на своята дейност в България ЕБВР е вложила над 2 млрд. евро в различни сектори на икономиката на страната, като по този начин са мобилизирани и допълнителни инвестиции на стойност повече от 5 млрд. евро. 

###

ЕБВР, притежавана от 61 държави и две междуправителствени организации, подкрепя развитието на пазарната икономика и демокрацията в страните от Централна Европа до Централна Азия.
www.ebrd.com

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon