новини
Новини и уведомления
News image

ИТ проектите на 2014 г. са проектът за е-дистанционно обучение за преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски“и проектът за интеграция между специализирани системи в ЗАД „Алианц България“

Ивайло Деков от Банка ДСК връчи чекове на победителите в конкурса „ИТ проект на годината“

Г-н Валери Борисов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, връчи отличие на класиралия се на първо място ИТ проект на 2014 г. в категорията “Публичен сектор”. Това е проектът, благодарение на който академичният състав от педагогическите специалности на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ повиши капацитета си в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение, изпълнен от преподаватели от редица факултети към СУ и компаниите „Дуалсофт Ко“, “Техногрид” и “Прознание”.

Г-жа Милена Христова, главен секретар на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), награди победителя в категорията “Корпоративен сектор”. Класираният на първо място проект  касае интеграция между система за управление на бизнес процесите, система за управление на документооборота и застрахователна система за моделиране на бизнес процеси, обслужваща ликвидация на щети в застрахователно акционерно дружество „Алианц България“ на „Алианц България Холдинг“. Внедряването е реализирано от „Стоун Компютърс”, а в миграцията се включват и ИТ служители на „Алианц“.

В крайното класиране участваха тринадесет ИТ проекта, изпълнени в корпоративния сектор, и четиринадeсет - в администрацията, или общо 27 кандидатури.

Първенците в двете категории на конкурса “ИТ проект на годината” за 2014 г. бяха оповестени на 25 февруари, сряда. Събитието се състоя в Хотел Hilton Sofia в столицата.
Конкурсът „ИТ проект на годината“ се организира за единадесета поредна година от вестник Computerworld България. Паричните награди за победителите осигури Банка ДСК, която подкрепя конкурса за седма поредна година. Всеки от представителите на двата проекта, класирани на първо място в двете категории на надпреварата, получи и чек на стойност 1050 лв. от Ивайло Деков, началник управление „Оперативна поддръжка на ИТ системи“ в Банка ДСК.
Една от водещите банки в страната и институция със заявена дигитална стратегия, Банка ДСК провежда политика за постигане на отличителност, в това число и на иновативни решения за финансовите нужди и очаквания на българските потребители. Като институция, съчетаваща традиции с постоянно обновление, банката се стреми да бъде адекватна на най-важните глобални тенденции в областта на информационните и комуникационни технологии, които все по-сериозно заемат централно място в бизнеса на всяка компания.

Публичен сектор

В публичния сектор за подгласници на победителя авторитетното жури класира два проекта за внедряване на географски информационни системи. Единият проект е за проектиране и внедряване на ГИС за управление на пристанищната инфраструктура на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, финансиран със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007–2013 г. по приоритетна ос „Техническа помощ”. Проектът е осъществен от Консорциум „ГеоПорт”, обединяващ фирмите “ТехноЛогика”, “Интерграф Италия” и “Геотехноинженеринг”, и фирма „Битмап”. Другата номинация е за купуване на специализиран софтуер за ГИС и изработка на специализиран софтуер за нуждите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе във връзка с изпълнение на дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом“. Инициативата се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и е реализирана от „ЕСРИ България“.

Поощрителни грамоти в публичния сектор

Тази година бяха връчени и две специални отличия в публичния сектор.

Едната поощрителна грамота е за Община Струмяни, за въвеждането на електронни разплащания за електронни административни услуги и местни данъци и такси. Това иновативно решение демонстрира възможностите и на малките общини със скромен бюджет и лична ангажираност да внедряват полезни електронни услуги за гражданите. Проектът е изпълнен от „Технически университет – София – Технологии“, „Ипей“ и „Изипей“.

Втората поощрителна грамота отива при контактния център за неспешни повиквания на Столична община заради обществената значимост на идеята и стремежа за прозрачност на проблемите на града и отчетност при решаването им с помощта на съвместните усилия на администрацията и гражданското общество. Центърът е изграден от фирма „Контракс“, а телефонният номер се осигурява от „Виваком“.

Корпоративен сектор

Подгласници на победителя в тази категория са проектът за внедряване на софтуера Trusteer Rapport в „Сосиете Женерал Експресбанк“, който защитава онлайн банковата сметка на клиентите, създавайки тунел за сигурна връзка между клиентския компютър и сайта на банката, разработен и изпълнен от IBM Trusteer. Другият подгласник е проектът за внедряване на единната информационна система „Фокус Куриер“ за управление на всичките бизнес процеси на компанията за експресни куриерски услуги „Ин Тайм“ ООД. За реализацията на проекта “Ин Тайм” инвестира собствени средства и субсидии по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. Проектът е реализиран от „Скейл Фокус“ АД.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon