новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

КФН издаде разрешение за Договорен фонд „ДСК Растеж”

На 07.12.2005 г. Комисията за финансов надзор издаде разрешение на Управляващо дружество “ДСК Управление на активи” АД за организиране и управление на Договорен фонд “ДСК Растеж”. Основната цел на фонда е нарастване на стойността на инвестициите на притежатели на дялове чрез постигане на максималния възможен доход при умерен до висок риск, и осигуряване на ликвидност на инвестицията. Предвижда се до 80% от активите на фонда да бъдат инвестирани в акции на български и чуждестранни дружества приети за търговия на регулиран пазар.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon