News image

Назначен е нов Главен регионален мениджър на РЦ Благоевград

Считано от 20.07.2015 г. е назначен нов Главен регионален мениджър на Регионален център Благоевград на Банка ДСК. Длъжността ще изпълнява г-н Иво Василев Андров.

Още новини