новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Нови условия по програма „Енергийна ефективност в домакинствата” на ЕБВР и Банка ДСК

Увеличава се максималният размер  на  безвъзмездната помощ, която се отпуска на клиентите след успешно завършване на енергоспестяващ проект. Проектите са по програмата за кредитиране „Енергийна ефективност в дома” на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Максималният размер на възстановената сума за всяка от енергоспестяващите дейности в едно домакинство и на един кредитоискател е както следва:

- Енергоефективна дограма - 20%, до € 350
- Изолация на стени - 20%, до € 450
- Изолация на покриви - 20%, до € 350
- Изолация на подове - 20%, до € 350
- Енергоспестяващи  котли на биомаса - 20%, до € 600
- Слънчеви колектори за топла вода - 20%, до € 600
- Енергоефективни газови котли - 20%, до € 600
- Енергоефективни термопомпени системи  за отопление и климатизация -  20%, до € 600

Сумарно безвъзмездната помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 2 000 EUR за едно домакинство и за един кредитополучател.
Един клиент-физическо лице може да кандидатства за повече от един кредит „Енергийна ефективност в домакинствата”, но само за енергоспестяващи дейности в едно жилище на един адрес, в една и съща финансираща банка и за различни енергоспестяващи мероприятия.

Помощта от Европейската банка за възстановяване и развитие може да достигне до размер на 30% от кредита, когато живеещите в многоетажна жилищна сграда заедно предприемат изпълнение на енергоспестяващи подобрения на цялата сграда. Условието е кредитът по тази програма да се отпусне на минимум 50% от домакинствата в жилищния блок от една и съща банка– партньор на Европейската банка за възстановяване и развитие. Безвъзмездната помощ и в този случай не може да надхвърля левовата равностойност на 2 000 EUR за едно домакинство

Клиентите трябва да са изпълнили условията на програмата и да имат одобрението от консултанта на проекта - Нексант Лимитид.

За допълнителна информация:

0700 10 375  - Call Center на Банка ДСК

www.reecl.org

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon