новини
Новини и уведомления
News image

Ново специализирано дружество на Банка ДСК

Банка ДСК създаде ново дъщерно дружество - ДСК Бул-Проджект. То следва модела и ще използва опита на ОТП Хунгаро Проджект – специализирано дружество на едноличния собственик на Банка ДСК, унгарската финансова Група ОТП.  
С помощта на финансовия ресурс на Банка ДСК – банката с най-широка клонова мрежа в страната, дружеството има за цел да предоставя консултантски услуги и определено ще бъде допълнително предимство за бизнеса в България.   Новосъздаденото дружество ще подпомага фирмите и общините в процеса на усвояване на средствата от европейските фондове посредством висококвалифицирани консултации при разработване на необходимата документация, свързана с кандидатстването и оценката на бенефициентите и чрез подкрепа за осигуряване на банково финансиране на одобрени инвестиционни проекти на фирми, потенциални получатели на структурни фондове.
Обхватът на потенциалните ползватели на средствата по оперативните програми на ЕС е изключително широк - различни структури от държавната администрация на централно, областно и общинско ниво, съдебната система, изпълнителни агенции, университети, неправителствени организации, общини, сдружения на общини,  Ви К дружества, МСП, големи фирми и др. В тази насока Банка ДСК и нейното дъщерно дружество - ДСК Бул-Проджект  се явяват едно допълнително предимство за бизнеса.
В процеса на усвояване на средствата от европейските фондове, който е свързан с разработването  на проекти и произтичащите от това дейности и разходи, Банка ДСК и дъщерното й дружество ДСК Бул-Проджект ООД, ще участват  активно в консултирането, разработването на документацията, кредитирането и управлението на конкретни проекти на свои настоящи и потенциални клиенти.
За постигане на набелязаната цел в Банка ДСК са разработени следните кредитни продукти:
1. ДСК ЕВРОСТАРТ - Кредит за пред-проектни дейности и подготовка за участие в търгове по програми, финансирани от ЕС и ДБ.
2. ДСК ЕВРОМОСТ - Кредит за реализиране на проекти, финансирани от ЕС и ДБ.
3. ДСК ЕВРОПРОЕКТ - Кредит за съфинансиране на проекти, одобрени по програми на Европейския съюз.
4. ДСК ЕВРОФИНАЛ - Кредит за разплащане на ДДС по проекти, финансирани от ЕС и ДБ.

В добавка на това, ДСК Бул-Проджект е в процес на изграждане на мрежа от подизпълнители и партньори при разработването и изпълнението на проекти. С тази цел дружеството провежда преговори и подготвя за сключване споразумения с потенциални организации – партньори, които да установят рамката на сътрудничеството между тях и ДСК „Бул-Проджект” ООД във връзка с разработване и управление на проекти по европейските фондове и програми.

Банка ДСК и Българска стопанска камара /БСК/ вече подписаха Меморандум за сътрудничество в областта на създаването и развитието на бизнеса и производството, за стимулиране на иновационните и технологичните процеси в страната, както и за ефективно участие в процесите по усвояване на средства от европейските фондове.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon