новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Нов продукт за фирми - кредит основан на материални активи

Банка ДСК предлага нов продукт за фирми, притежаващи атрактивни недвижими имоти  – кредит основан на материални активи. Кредитът се предоставя по облекчена процедура, но при завишени изисквания към достатъчността и ликвидността на приеманите обезпечения. Възможно е кредитиране на фирми без финансова и бизнес история.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon